Radzanów, dn. 06.02.2018 r.

BRG. 6733.4.2017

 

Zawiadomienie

o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

 

                      Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 2016.23.) , Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że w związku z procedurą administracyjną w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej  P4 pn. „BLB4440B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym położonej w miejscowości Grotki gm. Radzanów na działce nr ewidencyjny 247, której inwestorem jest P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa .


 Urząd Gminy w Radzanowie zebrał wymagane dokumenty/uzgodnienia w celu wydania w/w decyzji.

                W związku z powyższym informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wnosić uwagi i zastrzeżenia do planowanej inwestycji.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Radzanów

               

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl  Urzędu Gminy w Radzanowie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-07 09:52:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 09:52:29
  • Liczba odsłon: 43
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863046]

przewiń do góry