Radzanów. 01.07.2008r

BRG-3412/3/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust.8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr  223 poz.1655)

Zamawiający : Gmina Radzanów, 26-807 Radzanów, powiat Białobrzeski,

woj. Mazowieckie,

Internet: ugradzanow.bip.org.pl

Tel. 048 613 63 62  fax.048 613 63 62 w.28

Ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę używanego samochodu pożarniczego średniego na podwoziu nie starszym niż 15 lat, silnik Diesel, wspomaganie kierownicy, kabina załogi -  jednomodułowa jednoczęściowa – czterodrzwiowa na 6 osób  z szybami opuszczanymi.”

Miejsce realizacji; Radzanów gmina Radzanów    

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej

Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2008r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia: cena-100%.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony

internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl

lub w siedzibie zamawiającego – pokój nr 7

Uprawione do kontaktów z oferentami : Barbara Wesołowska, Zofia Ruszczyk tel. 048 613 63 62 w godzinach pracy urzędu

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 17 (sekretariat)    

Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2008r o godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia  09.07.2008 o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego

 – sala konferencyjna.

Termin związania z ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe:- spełniają warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-01 17:00:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Leśnowolska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 17:00:03
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry