HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   od 1 stycznia 2022r.  -  31 grudnia 2022r.
 
REJON 1_2022  pobierz   Błeszno, Branica,Podlesie-Podgórze, Radzanów,Ratoszyn,Rogolin, Smardzew,Zacharzów
REJON 2  2022  pobierz    Bukówno,Czarnocin,Grotki,Kadłubska Wola,Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne, Ocieść,Śliwiny,Żydy
 
 
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   od 1 kwietnia 2021r.  -  31 grudnia 2021r.
Rejon 1 -Błeszno, Branica, Podlesie-Podgórze, Radzanów, Ratoszyn ,Rogolin, Smardzew Zacharzów,Kępina.pdf
Rejon 2- Bukówno, Czarnocin, Grotki, Kadłubska Wola, Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne,Ocieść,Śliwiny,Żydy.pdf
 
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
który obowiązuje od  23 sierpnia 2020 pobierz.pdf
 
Druk deklaracji, która obowiązuje  od 1 czerwca 2020r.   pobierz.pdf

Druk deklaracji, która  obowiązywała od 1 stycznia 2020r.   pobierz.pdf  

Druk deklaracji pobierz.docx

OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w Radzanowie  o numerze :  33 9117 0000 0300 4532 2000 0360 BS Białobrzegi - Oddział w Radzanowie .

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   od 1 kwietnia 2019r.  -  31 marca 2021r.

miejscowości :BŁESZNO, BRANICA, PODLESIE, PODGÓRZE, RADZANÓW, RATOSZYN, ROGOLIN, SMARDZEW, ZACHARZÓW, KĘPINA.

miejscowości :  BUKÓWNO, CZARNOCIN, GROTKI, KADŁUBSKA WOLA, KOZŁÓW, MŁODYNIE DOLNE, MŁODYNIE GÓRNE, OCIEŚĆ, ŻYDY, ŚLIWINY.

 
INFORMACJA 
Na terenie Gminy Radzanów  w okresie od 1 kwietnia  2019r. do 31 marca 2021r. usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  świadczy firma   Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul. Kasztanowa 21. 

 

PSZOK  (Punkt  Selektywnej  Zbiórki Odpadów  Komunalnych )

Zlokalizowany na trenie  gminnej oczyszczalni ścieków w m. Smardzew  gmina Radzanów czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.8-15.00 . PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie  odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  w gospodarstwach domowych od mieszkańców Gminy Radzanów. Odpady należy dostarczyć, na koszt własny do PSZOK-u  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Gminy w Radzanowie lub tel. (48) 613 63 62 wew.32 . W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane    i rozbiórkowe pochodzące  z remontów wykonywanych we własnym zakresie, odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji  ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół  i żużel.

ANALIZA  STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE RADZANÓW 

I n f o r m a c j a 

Na terenie Gminy Radzanów    w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2019r.   usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  świadczy firma   Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul. Kasztanowa 21. 
I n f o r m a c j a 
 Na terenie Gminy Radzanów  w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  będzie świadczyła firma  Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul. Kasztanowa 21.  

Termin zbiórki  odpadów wielogabarytowych z terenu gminy Radzanów   przez firmę Usługi Ekologiczne EKO-JAS   pobierz.pdf    

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY RADZANÓW  

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY RADZANÓW          

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-22 11:55:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 09:56:39
  • Liczba odsłon: 1709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124083]

przewiń do góry