Nowa jakość w edukacji ogólnej

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na ” Dostawę projektora multimedialnego do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie   w ramach projektu „Nowa jakość w edukacji ogólnej”  

 

       I.             Dotyczy wyboru wykonawcy (dostawcy), któremu zlecona zostanie dostawa 1 szt. Projektora multimedialnego do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie w ramach projektu pn. Nowa jakość w edukacji ogólnej, w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3752/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania ofertowego była dostawa   1 szt. Projektora multimedialnego:

     Kod CPV -   38652100-1          Projektory

    II.             Zamawiający dokonał otwarcia ofert w dniu składania ofert o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęło 1 ofert:

 

Oferta nr 1   - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A, 26-600 Radom

 

  III.             Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Oferent spełnili także warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

  IV.             Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. IX.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty

  Do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

 

1

MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A, 26-600 Radom

 

27.03.2017 r.

2.500 zł

100 pkt

 

 

Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych w Zapytaniu ofertowym   informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1 - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A, 26-600 Radom

    V.             Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

  VI.             Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Na tym protokół zakończono.

Radzanów, dnia 28.03.2017 r.

    mgr Edyta Sztyler – Dyrektor

Publicznego Gimnazjum

im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie  

_________________________________________________________________________________________

Nowa jakość w edukacji ogólnej

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na ” Dostawę projektora multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza                          w Rogolinie   w ramach projektu „Nowa jakość w edukacji ogólnej”  

 

I.             Dotyczy wyboru wykonawcy (dostawcy), któremu zlecona zostanie dostawa 1 szt. Projektora multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie w ramach projektu pn. Nowa jakość w edukacji ogólnej, w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3752/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania ofertowego była dostawa   1 szt. Projektora multimedialnego:

     Kod CPV -   38652100-1          Projektory

II.             Zamawiający dokonał otwarcia ofert w dniu składania ofert o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęło 1 ofert:

 

Oferta nr 1   - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A,                         26-600 Radom


III.             Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Oferent spełnili także warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

IV.             Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. IX.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty

  Do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

 

1

MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A, 26-600 Radom

 

27.03.2017 r.

2.500 zł

100 pkt

 

Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych w Zapytaniu ofertowym   informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1 - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A,                      26-600 Radom

V.             Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

VI.             Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Na tym protokół zakończono.

Radzanów, dnia 28.03.2017 r.

            Monika Ziółek – Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. H. Sienkiewicza w Rogolinie

_________________________________________________________________________________________


Nowa jakość w edukacji ogólnej

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na ” Dostawę projektora multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie   w ramach projektu „Nowa jakość w edukacji ogólnej”  

 

       I.             Dotyczy wyboru wykonawcy (dostawcy), któremu zlecona zostanie dostawa 1 szt. Projektora multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie w ramach projektu pn. Nowa jakość w edukacji ogólnej, w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3752/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania ofertowego była dostawa   1 szt. Projektora multimedialnego:

    

Kod CPV -   38652100-1          Projektory

 

    II.             Zamawiający dokonał otwarcia ofert w dniu składania ofert o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęło 1 ofert:

Oferta nr 1   - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A,                         26-600 Radom

  III.             Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Oferent spełnili także warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

  IV.             Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. IX.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty

  Do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

 

1

MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A, 26-600 Radom

 

27.03.2017 r.

2.500 zł

100 pkt

 

Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych w Zapytaniu ofertowym   informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1 - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A,                      26-600 Radom

    V.             Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

  VI.             Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Na tym protokół zakończono.

Radzanów, dnia 28.03.2017 r.

    Magdalena Sikora – Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. D.F. Czachowskiego w Bukównie  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-30 13:16:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-30 13:20:57
  • Liczba odsłon: 492
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123478]

przewiń do góry