2012 rok
             doc1 do Zarządzenia Nr  31/2012.pdf
             doc2 do Zarządzenia Nr 31/2012.pdf
              doc1 do Zarządzenia Nr 26/2012.pdf
              doc2 do Zarządzenia Nr 26/2012.pdf
          doc1 do  Zarządzenia Nr 12/2012.pdf
             doc2 do Zarządzenia Nr 12/2012.pdf
        Załączniki do Zarządzenia Nr 11/2012
      1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011.doc
      2.dochody gminy Radzanów za 2011 rok.xlsx
      3.wydatki gminy  Radzanów za  2011 rok.xlsx
        4.wydatki na zadania inwestycyjne za2011.xlsx
        5.dochody i wydatki z dotacji na zadania zlecone za 2011.xlsx
        6.dochody i wydatki z dotacji na zadania własne gminy Radzanów za 2011 rok.xlsx
      7.dochody i wydatki z zadań powierzonych gminy Radzanów za 2011 rok.xlsx
        8.udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011rok.xlsx
      9.przychody i rozchody gminy Radzanów za2011 rok.xlsx
      10.zestawienie przychodów zakładu budżetowego.xlsx
      11.stan środków obrotowych zakładu budżetowego.doc
      12.zmiany w planie wydatków w 2011.xlsx
    13.stopień zaawansowania prog. wieloletnich w 2011.xlsx
    14.informacja o stanie mi 14.2012.doc nu finansowego  SP ZOZ .jpg
     Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ .jpg
     Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury str 1-2.jpg
       Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury str 2-2.jpg
      2011 rok
          Załączniki do Zarządzenia Nr 35/211
           Załączniki do Zarządzenia Nr 34/2011
         zał.1 pdf
         zał.2 pdf
          załączniki do Zarządzenia Nr 7/2011
  2010 rok
          zał. dochody_i_wydatki_z_dotacji_na_zadania_własne_za_i_półrocze_2010.
           zał.dochody_za_I_półrocze_2010
           zał.dochody i_wydatki_z_dotacji_na_zadania_powierzone_za_I_połrocze_2010r.
           zał. dochody i_wydatki_z_dotacji_na_zadania_zlecone_za_I_półrocze_2010r.
           zał.przychody_i_rozchody_za_I_półrocze_2010r.
           zał._stan_środków_obrotowych
           zał._koszty
           zał._przychody
           zał. udzielone_dotacje_za_i_półrocze_2010
           zał. wydatki_na_zadania_inwestycyjne za_I_półrocze_2010
            zał.wydatki_za_I_półrocze_2010      

2009 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-27 09:46:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-26 10:31:45
  • Liczba odsłon: 725
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124051]

przewiń do góry