Radzanów, dnia 01 sierpnia 2017r.

 

Gmina Radzanów

26-807 Radzanów 92A.


BRG. 6733.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2016.23 ze zm. ),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 2016r. , poz. 778 z późn. zm.) – Urząd Gminy w Radzanowie  zawiadamia, że  w dniu 20 lipca 2017r, zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii średniego napięcia 15 kV GPZ Jedlińsk – Wyśmierzyce na odcinku od GPZ Jedlińsk do bramki sekcyjnej Zacharzów K-K Rogolin – RE Radom: wymiana starych słupów i przewodów na nowe w miejscowościach Kadłubska Wola, Rogolin, Smardzew, Zacharzów gm. Radzanów na działkach nr .

Obręb 0006 – Kadłubska Wola:  49; 50/2; 50/1; 51; 52; 82; 85; 86; 87; 88; 89

Obręb 0014 – Rogolin: 724; 723; 722; 721; 676; 651; 650; 649; 648; 647; 646; 645/2; 645/1; 644; 643; 642; 641; 639; 638; 637; 636; 635; 634; 633; 632; 631; 630; 730; 628; 625; 624; 622; 621; 607; 203; 202; 199; 198; 197; 195; 194; 192; 191; 190; 189; 188; 187; 186; 185/1; 184/1; 183; 182; 165; 239; 238; 237; 232; 231; 230; 229; 164; 133; 132

Obręb 0015 – Smardzew: 511; 510; 508; 500; 499; 526; 493; 442; 464; 463; 462; 461; 460; 459; 458; 457; 456; 455; 441; 440; 439; 438; 437; 436; 435; 434; 433; 432; 431; 430; 429; 428; 427; 426; 425; 424; 423; 422; 421; 420; 419; 418; 417; 416; 415; 414; 413; 412; 411; 410; 409; 408; 407/2; 406; 405; 404; 403/1; 402/1; 401/1; 320; 266; 265; 264; 263/2; 262; 261; 260; 259; 258; 257; 256; 255; 254; 253; 252; 251; 250; 249; 248; 247; 246; 245; 244; 243; 240; 216; 215; 214; 213; 210; 209; 208; 207; 206; 205; 204; 203; 202/1; 201/1; 200; 199; 198; 161; 41; 40; 39/4; 39/3; 39/5; 38; 37; 36; 35/1; 34; 33/2; 33/1; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 23; 1; 39/6

Obręb 0016 – Zacharzów: 326; 325; 324; 323; 322; 321; 320/1; 319/1; 316; 315; 314/1; 313/1; 312/1; 310; 309; 308; 307/3; 307/1; 327

                       W związku z powyższym  z materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie  oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia,  w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG 6733.1.2017 codziennie, pokój nr 7  w godz. od 7.30   – 15.30.

                                                                                                      Wójt Gminy Radzanów         

Obwieszczenie  opublikowano poprzez:                                             

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl   Urzędu Gminy w Radzanowie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-01 12:26:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 12:28:49
  • Liczba odsłon: 427
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124162]

przewiń do góry