Radzanów, dnia 19 grudnia 2017 r.

 

 

Gmina Radzanów

26-807 Radzanów 92A.

 

BRG. 6733.3.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2016.23 ze zm. ),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 2016r. , poz. 778 z późn. zm.) – Urząd Gminy w Radzanowie  zawiadamia, że  w dniu 19 grudnia 2017 r, zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa linii kablowej SN, nn, budowa bramki odłącznikowej oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Błeszno gm. Radzanów na  działkach nr 685, 705, 706, 713, której inwestorem jest;

 PGE DYSTRYBUCJA S.A., reprezentowana przez Tomasza Trzoska, 26-110 Skarżysko Kamienna, Al. Marszałka J. Poniatowskiego 51.

                       W związku z powyższym  z materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie  oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia,  w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG 6733.3.2017 codziennie, pokój nr 7  w godz. od 7.30  – 15.30.

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Radzanów

               

 

 

 

 

 

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

                                           

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl  Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-19 11:08:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-19 11:08:19
  • Liczba odsłon: 469
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124112]

przewiń do góry