OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radzanów przedkłada do konsultacji mieszkańców gminy i  organizacji  pozarządowych projekt zmiany „Rocznego programu współpracy gminy Radzanów  z organizacjami pozarządowymi oraz z  innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

Uwagi i wnioski przyjmowane będą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia,  tj. do dnia 23 lipca 2020 r.

  • w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a;

26 - 807 Radzanów

  • lub e-mailem na adres: gmina@radzanow.pl
  • bądź osobiście w siedzibie Urzędu (pokój nr 2), codziennie w godzinach pracy.

pobierz zm.Program ....odt

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Radzanów informuje o konsultacjach (w terminie do 30  listopada 2019 r.) projektuRocznego programu współpracy gminy Radzanów  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których  mowa  w  art. 3  ust. 3 ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.                             Projekt Programu pobierz.odt  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-25 13:54:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-09 14:38:46
  • Liczba odsłon: 470
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123391]

przewiń do góry