Radzanów 24.01.2019

RŻL.6220.2.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

PODANIE INFORMACJI O WYDANYM POSTANOWIENIU RDOŚ
W SPRAWIE UZGODNIEŃ PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

          

 

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś”.),
Wójt Gminy Radzanów

informuje:
o wydanym w dniu 04.01.2019 r. Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ew.: 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 i 153, obręb 0008,
w miejscowości Młodynie Dolne, gmina Radzanów.

 

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia w/w postanowienie zamieszczone jest na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy
w Radzanowie w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-31 12:08:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-31 12:08:30
  • Liczba odsłon: 436
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124149]

przewiń do góry