WYTYCZNE 

Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania   z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). pobierz.pdf              


ZALECENIA  

dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania  w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych POBIERZ.pdfZARZĄDZENIE Nr 13/2020

WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 16 marca 2020 r.

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Radzanów

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia   na obszarze   Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam, co następuje:

§ 1.1 W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Radzanów, zwany dalej ,,Urzędem”, podlega ograniczeniu polegającemu na wykonaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A.

§ 2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do bieżącej rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonu.

§ 3. Z zastrzeżeniem § 2, pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umieszczone na stronie podmiotowej BIP Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

        


                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                            Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-17 15:19:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-27 09:13:38
  • Liczba odsłon: 1015
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123427]

przewiń do góry