OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy  Radzanów

z dnia 31 marca 2015 roku

 

Na podstawie art. 16 §1 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr I/2/2013 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 16 stycznia 2013 r . w sprawie podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Wójt Gminy Radzanów  podaje do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Numer obwodu

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

1

 

Sołectwa: Błeszno, Branica, Kadłubska Wola, Podlesie, Radzanów, Ratoszyn, Rogolin, Smardzew, Zacharzów

 

 

Świetlica wiejska

w Radzanowie

 

lokal, w którym odbywa się głosowanie korespondencyjne

 

lokal wyborczy dostosowany

dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

 

Sołectwa:  Bukówno, Czarnocin, Grotki, Kozłów, Młodynie Górne, Młodynie Dolne, Ocieść, Śliwiny, Żydy

 

Świetlica wiejska

w Bukównie

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-sprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z póżń.zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Radzanów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespon-dencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Radzanów w terminie do dnia 27  kwietnia 2015 r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełno-sprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,  głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr  5 albo pod nr telefonów: 48 613 63 62  lub w formie elektronicznej na adres e-mail; gmina@radzanow.pl

Wójt Gminy

 

Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-08 14:15:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 14:15:45
  • Liczba odsłon: 479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123407]

przewiń do góry