• Nr 9/2017   ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.
 • Nr 8/2017  w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu  składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do I klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów
 • Nr 7a/2017   w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2017 rok,  zał. nr 3 .doc
 • Nr 7/2017  w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2017,   doc 1 .pdf
 • Nr 6/2017.doc  w sprawie   zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy w Radzanowie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie  ustalenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i sprzęt silnikowy, znajdujące się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radzanów.
 • Nr 5/2017.doc   w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań. doc 1.pdf  , doc 2 .pdf
 • Nr 4/2017  w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Radzanowie.
 • Nr 3a/2017  przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  Gminy Radzanów .
 • Nr 3/2017   w sprawie powołania komisji przetargowej 
 • Nr 2/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Radzanów  
 • Nr 1/2017   w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2017 rok doc1 .pdf , doc 2.pdf , zał. 3.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-26 10:02:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-07 08:43:14
 • Liczba odsłon: 706
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123474]

przewiń do góry