Radzanów 20.05.2019r.

 

RŻL.6220.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 poz. 1257, ze zm., zwanej dalej „Kpa”) art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Wójt Gminy Radzanów zawiadamia Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 20 maja 2019 Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, reprezentowanego przez Starostę Białobrzeskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

 

Z treścią wniosku i z jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 00 -15 00 w pokoju nr 7.

 

 


 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.    Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów

2.       Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia
obwieszczenia, obwieszczenie należy
niezwłocznie przesłać na adres
Urząd Gminy w Radzanowie,
  Radzanów 92a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-23 14:34:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-23 14:36:15
  • Liczba odsłon: 442
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123485]

przewiń do góry