TRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z POMINIĘCIEm OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) w art.19a  wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Oferta musi spełnić następujące warunki:

    - musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

    - wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

    - zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizację – na 7 dni oferta zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugradzanow.bip.org.pl, na stronie internetowej www.radzanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Wójt Gminy Radzanów podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera z organizacją umowę o przyznanie dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadzi dwa dodatkowe ograniczenia:

   - łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł,

   - wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożone oferty:

W dniu 20 lipca 2017 r. wpłynęła oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Oferta – w załączeniu


OFERTA. pdfTRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z POMINIĘCIEm OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) w art.19a  wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferta musi spełnić następujące warunki:

    - musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

    - wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

    - zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizację – na 7 dni oferta zamieszczana jest w formacie PDF w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugradzanow.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy Radzanów www.radzanow.pl. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Wójt Gminy Radzanów podejmuje decyzje o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera z organizacją umowę o poznanie dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadzi dwa dodatkowe ograniczenia:

   - łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł,

   - wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożone oferty:

W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynęła oferta złożona przez Powiatowe Wodne Pogotowie  Ratunkowe w Białobrzegach.

OFERTA. pdf    

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-08 06:36:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 11:29:12
  • Liczba odsłon: 527
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124119]

przewiń do góry