• INFORMACJA O STANIE  MIENIA  GMINY RADZANÓW na 15 marca 2021r. pobierz.pdf
 • INFORMACJA O STANIE  MIENIA  GMINY RADZANÓW na 12 marca 2020 r

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

 1. Gmina posiada  w poszczególnych miejscowościach grunty (działki) z prawem własności:
 2. Błeszno dz.nr 730  o pow.0,82 ha
 3. Branica dz. nr 262 o pow.1,91 ha
 4. Branica dz. nr 180/2, 181/2, 179/2  o łącznej  pow. 0,0553  ha (współwłasność ½ z OSP Branica)
 5. Bukówno  dz. nr 359/1 o pow. 0,5175 ha
 6. Bukówno dz.  nr 358 o pow. 0,08 ha (współwłasność ½ z OSP Bukówno)
 7. Bukówno – Śliwiny  dz. nr 578 o pow.0,30 ha
 8. Czarnocin dz. nr 273 o pow.0,045 ha (współwłasność ½ z OSP Czarnocin)
 9. Grotki  dz. nr 299/2 o pow.0,0463 ha
 10. Grotki  dz. nr 225/2 o pow.0,098 ha
 11. Grotki dz. nr 133,134 o pow.0,36 ha
 12. Kadłubska Wola dz. nr  205 o pow.0,09 ha
 13. Młodynie Dolne dz. nr 303 o pow. 1,37 ha
 14. Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
 15. Młodynie Górne  dz. nr  182 o pow.0,025 ha (współwłasność  ½ z OSP Młodynie Górne)
 16. Ocieść  dz. nr 302  o pow.0,30 ha
 17. Radzanów dz. nr 424 o pow. 0,23 ha
 18. Radzanów dz. nr 235 o pow. 0,60 ha
 19. Radzanów dz. nr 660 o pow. 0,15 ha
 20. Radzanów dz. nr 659 o pow. 0,06 ha
 21. Radzanów (dz. nr 413/3, 412/3, 411/3, 409/2, 408/3, 414/4, 413/4,412/4,411/4,408/4,415/2)  o  łaczn.pow.0,3444 ha
 22. Radzanów dz.  nr 293/4 i 294/2 (boisko) o pow. 1,03 ha
 23. Radzanów  dz. nr 64  o pow.0,66 ha
 24. Radzanów  dz. nr 489,490,496 o pow. 0,60 ha
 25. Radzanów  dz. nr 451/6 o pow. 0,0712 ha
 26. Radzanów  dz. nr 420/1,419/1 o pow. 0,25 ha
 27. Ratoszyn dz. nr 313/1 o pow. 0,6957 ha
 28. Radzanów dz. nr 365,369,370,704 o pow. 0,81 ha
 29. Rogolin dz. nr 485 o pow.0,12 ha
 30. Rogolin dz. nr 473/1 o pow.0,0121 ha
 31.  Rogolin dz. nr 474/1 o pow.0,0016 ha
 32. Rogolin dz. nr 452/1 0,0016 ha
 33. Zacharzów dz. nr 629 o pow.0,0258 ha
 34. Zacharzów dz. nr 633/1o pow.0,0061 ha                               
 35.  Żydy działka nr 164 o pow.1,31 ha
 36. Radzanów dz. nr 536 o pow. 0,23 ha
 37.  Radzanów dz. nr 534/2 o pow. 0,0514 ha
 38.  Smardzew dz. nr 403/2  o pow. 0,3095 ha
 39.  Smardzew dz. nr 402/2 o pow. 0,1750 ha
 40.  Bukówno dz. nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha 
 41.  Czarnocin dz. nr 329/1 o pow. 0,34 ha
 42.  Rogolin dz. nr  414,413,412, o pow. 0,89 ha
 43. Rogolin dz. nr 406,407,408,409 o pow. 1,08 ha 
 44.  Radzanów dz. nr 415/1 o pow. 0,256 ha
 45.  Radzanów dz.nr 414/3 o pow. 0,0796 ha 
 46.  Radzanów dz.nr 537/2 o pow. 0,20 ha

                           Drogi gminne:

                       - Bukówno  dz. nr 183/1 o pow. 0,0789 ha

                      - Młodynie Dolne  droga o pow. 2,3814 ha

                      - Młodynie Dolne dz. nr 54 o pow.0,52 ha

 Razem powierzchnia: 20,5974 ha

 

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności  o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz w posiadaniu.

 1. Samoistny posiadacz  -  Urząd Gminy w Radzanowie – ogółem  94,2169 ha.
 1. PSP Czarnocin działki nr 321, 322, 323  o pow.  0,52 ha
 2. Powierzchnia dróg gminnych - 42,59 ha  ( długość 58 km)  
 3. Powierzchnia dróg wewnętrznych i powszechnego korzystania  51,1069 ha

 III. Grunty własne gminy przekazane:

a) Bukówno  działki nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha - w trwały zarząd  PSP Bukówno                       

b) Czarnocin  działka nr 329/1 o pow. 0,34 ha - w trwały zarząd PSP Czarnocin                                    

c ) Rogolin działki nr 406,407,408,409, 414,413 pow. 1,97 ha - w trwały zarząd PSP Rogolin,                             

 d) Radzanów  dz.nr 415/1 o pow. 0,256 ha oraz działka nr 414/3 o pow. 0,0796 ha w bezpłatnym użytkowaniu przez  SP ZOZ.                                                                                      

 

IV. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia  09.03.2019 r.  – 12.03.2020r  w zakresie określonym w pkt I   (-) zmniejszenia,  (+) zwiększenia.

IV.2. Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego  od dnia  12.03.2020r – 11.03.2021r.

(+) Branica dz.nr 530 o pow.0,04 ha

(-) Radzanów  dz. nr 489,490,496 o pow. 0,60 ha

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności  i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Dochody  z najmu lokali komunalnych  35.346,72 zł

VI. Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem    14.275,79 zł

VII . Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy.

Grunty(działki) są przeznaczone jako tereny częściowo budowlane i rolne.

Budynki stanowiące własność komunalną to budynki mieszkalne, lokale socjalne,  budynki szkół, budynki OSP oraz budynek administracyjny.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-08 13:43:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-17 11:48:17
 • Liczba odsłon: 3883
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123319]

przewiń do góry