Radzanów, dnia 16 stycznia 2018r.


Gmina Radzanów

26-807 Radzanów 92A.

 

BRG. 6733.4.2017

   

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2016.23 ze zm. ),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 2016r. , poz. 778 z późn. zm.) – Urząd Gminy w Radzanowie  zawiadamia, że  w dniu 16 stycznia 2018 r, zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego, której inwestorem jest  P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, polegającej na: budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej  P4 pn. „BLB4440B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym położonej w miejscowości Grotki gm. Radzanów na działce nr ewidencyjny 247.

                       W związku z powyższym  z materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie  oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia,  w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG 6733.4.2017 codziennie, pokój nr 7  w godz. od 7.30   – 15.30.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Radzanów

             

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 


1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl   Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-19 12:20:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-19 12:20:42
  • Liczba odsłon: 429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123409]

przewiń do góry