Radzanów, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Gmina Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A.

 

 BRG. 6733.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tj. 2016.23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. , poz. 119 z późn. zm.) – Urząd Gminy w Radzanowie zawiadamia, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów:

Obręb Bukówno: dz. nr. 356, 184 dr pow., 433, 432, 431, 429, 428, 353, 427, 426, 425, 349,  424, 348, 423, 422, 346, 347, 421, 345, 420, 419, 418, 342, 417, 341,  416/1, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 334, 330 dr gm., 332, 409, 406, 405, 329, 404, 402, 401, 400, 399, 398, 323/2, 324, 323/1, 322, 397, 396/1, 321, 395, 319, 394, 318, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 306, 380, 381, 301, 300, 368, 367, 366, 365, 364 dr gm., 357, 358, 359/1, 178, 177, 185 dr. gm., 294, 293, 175, 174, 291, 287, 160, 77 rzeka, 150, 139 dr. gm.,140 dr. gm., 109/2, 108, 148, 105/2, 105/1, 146, 145, 144, 143, 142, 110/3, 111/2, 187, 188, 180, 360, 361,181,182, 362, 183/1 dr. pow.,183/2 dr. pow., 719/1, 719/2, 717, 718, 716, 715,  556 dr. pow., 559, 558, 557, 93, 92 dr. gm., 168, 169, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 65, 64, 62, 61, 59, 58, 57, 53, 51, 50, 49, 46, 45, 42, 41, 39, 35, 34, 33, 30, 169, 170, 171, 167, 165, 164, 163 dr gm., 722, 723/1, 723/2, 363/4, 724, 725, 726, 727, 363/3, 731, 732, 733, 734, 736, 738, 377/1, 740, 741, 742, 743, 377/2, 744, 756,758, 759, 378/1,  378/2, 760/1, 760/2, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 dr gm, 754 dr gm., 755 dr. gm., 753/2, 752, 751,750, 749, 748, 757/1, 745

Obręb Kozłów: dz. nr 23

Obręb Ratoszyn: dz. nr 388/2

Obręb Młodynie Dolne: dz. nr 16/3, 16/4, 16/5, 16/1, 16/6,                                                                   której inwestorem jest gmina Radzanów.          

W związku z powyższym z materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG.6733.1.2016 codziennie, pokój nr 7 w godz. od 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Radzanów

 

Obwieszczenie opublikowano poprzez:

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie ; www.ugradzanow.bip.org.pl

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-01 12:23:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 12:23:46
  • Liczba odsłon: 477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123345]

przewiń do góry