Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
196 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2018" Dudkiewicz Bożena 2020-10-09
271 Przetarg nieograniczony na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ocieść i Smardzew". Dudkiewicz Bożena 2020-06-10
267 INFORMACJA z otwarcia ofert na "„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki gmina Radzanów” . Dudkiewicz Bożena 2019-07-02
266 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i montaż wyposażenia pracowni szkolnych (monitory interaktywne, projektory, zestawy nagłośnienia, kserokopiarki, wizualizer), dla szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-06-26
263 Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i montaż wyposażenia pracowni szkolnych (monitory interaktywne, projektory, zestawy nagłośnienia, kserokopiarki, wizualizer), dla szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-06-06
262 GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych, dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-05-24
260 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Dudkiewicz Bożena 2019-04-26
256 Informacja z otwarcia ofert na "Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-04-04
255 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno” II etap. Dudkiewicz Bożena 2019-03-26
254 Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-03-21
251 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-03-01
250 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Dudkiewicz Bożena 2019-02-27
247 Zakup i dostawa 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy. Dudkiewicz Bożena 2019-01-30
241 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno". Dudkiewicz Bożena 2018-10-03
239 OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2020” Dudkiewicz Bożena 2018-08-24
238 IV Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze przetargu składania ofert pisemnych. Dudkiewicz Bożena 2018-08-13
237 Informacja z otwarcia ofert na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2020” . Dudkiewicz Bożena 2018-08-07
234 III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH. Dudkiewicz Bożena 2018-06-25
233 II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH Dudkiewicz Bożena 2018-06-11
230 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin”. Dudkiewicz Bożena 2018-05-15
228 Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na "Przebodowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin." Dudkiewicz Bożena 2018-05-11
224 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH. Dudkiewicz Bożena 2018-04-20
220 Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica-Pierzchnia gmina Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2018-03-28
219 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica – Pierzchnia gmina Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2018-03-09
218 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych". Dudkiewicz Bożena 2017-12-29
214 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020”. Dudkiewicz Bożena 2017-11-13
213 INFORMACJA z otwarcia ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020”. Dudkiewicz Bożena 2017-11-10
212 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020 Dudkiewicz Bożena 2017-10-31
208 Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów” . Dudkiewicz Bożena 2017-08-04
207 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2017-07-18
202 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze Podlesie gmina Radzanów".Ogłoszenie nr 25526 - 2017 z dnia 2017-02-15 r. Dudkiewicz Bożena 2017-02-16
199 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów- Podgórze Podlesie gmina Radzanów Dudkiewicz Bożena 2017-01-12
193 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin. Dudkiewicz Bożena 2016-06-15
190 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2016-03-10
187 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2015-11-16
183 Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy Radzanów w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dudkiewicz Bożena 2015-08-14
180 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2015-07-17
175 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2014-12-05
168 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2014-07-30
163 Budowa Placów Zabaw w miejscowości Bukówno, Czarnocin, Rogolin. Dudkiewicz Bożena 2014-06-30
161 II Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze przetargu składania ofert pisemnych. Dudkiewicz Bożena 2014-04-07
159 Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze przetargu składania ofert pisemnych. Dudkiewicz Bożena 2014-03-26
154 Budowa budynku spotkań mieszkańców wsi Branica. Dudkiewicz Bożena 2013-10-16
153 Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowości Błeszno do miejscowości Branica , długość 2475 mb,od km 0+355 do km 2+830. Dudkiewicz Bożena 2013-10-16
151  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 366184-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radzanów Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budowa deptaka wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na działkach nr 237, 425/1 Radzanów gm. Radzanów. Rozbudowa centrum wsi Radzanów: - roboty przygotowawcze -... Termin składania ofert: 2013-09-26 ---------------------------------------------------------------------------- Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej. Numer ogłoszenia: 412500 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366184 - 2013r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej.. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budowa deptaka wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na działkach nr 237, 425/1 Radzanów gm. Radzanów. Rozbudowa centrum wsi Radzanów: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - odwodnienie korpusu drogowego - podbudowy - nawierzchnie - roboty wykończeniowe - bariery ochronne - krawężniki obrzeża i ścieki - zieleń, trawniki, drzewa i krzewy - wyposażenie i mała architektura - budynek wc. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działanie Odnowa i Rozwój Wsi objetego PROW na lata 2007-2013.. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki, Skaryszew, 26-640 ul.Jana Matejki 6, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410336,07 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 374677,64 Oferta z najniższą ceną: 365581,09 / Oferta z najwyższą ceną: 522107,39 Waluta: PLN. Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej. Dudkiewicz Bożena 2013-10-10
152  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 366184-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radzanów Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budowa deptaka wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na działkach nr 237, 425/1 Radzanów gm. Radzanów. Rozbudowa centrum wsi Radzanów: - roboty przygotowawcze -... Termin składania ofert: 2013-09-26 ---------------------------------------------------------------------------- Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej. Numer ogłoszenia: 412500 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366184 - 2013r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej.. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budowa deptaka wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na działkach nr 237, 425/1 Radzanów gm. Radzanów. Rozbudowa centrum wsi Radzanów: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - odwodnienie korpusu drogowego - podbudowy - nawierzchnie - roboty wykończeniowe - bariery ochronne - krawężniki obrzeża i ścieki - zieleń, trawniki, drzewa i krzewy - wyposażenie i mała architektura - budynek wc. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działanie Odnowa i Rozwój Wsi objetego PROW na lata 2007-2013.. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki, Skaryszew, 26-640 ul.Jana Matejki 6, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410336,07 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 374677,64 Oferta z najniższą ceną: 365581,09 / Oferta z najwyższą ceną: 522107,39 Waluta: PLN. Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej. Dudkiewicz Bożena 2013-10-10
144 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błeszno. Dudkiewicz Bożena 2013-07-23
143 Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2013/2014. Dudkiewicz Bożena 2013-07-15
140 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2013-05-17
127 Zawiadomienie o wynikach postępowania na Usługę zakwaterowania i wyżywienia na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu „Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Dudkiewicz Bożena 2013-03-29
126 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: „Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno” Dudkiewicz Bożena 2013-03-28
125 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługa zakwaterowania i wyżywienia na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu -Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów-realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Dudkiewicz Bożena 2013-03-28
124 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ POLIURETANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOLIN, GM. RADZANÓW. Dudkiewicz Bożena 2013-03-15
121 Usługa zakwaterowania i wyżywienia na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2013-03-13
120 Usługi transportowe na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2013-03-13
119 Usługi transportowe na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu -Aktywność edukacyjna i kulturalna- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Dudkiewicz Bożena 2013-03-13
107 Przetarg nieograniczony na Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie Dla sprawności i zdolności POKL.09.01.02-14-387/11 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów Dudkiewicz Bożena 2012-08-31
102 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2012-08-09
97 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293,- PLN przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Dudkiewicz Bożena 2012-07-13
90 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbudowa drogi Czarnocin - Śliwiny na odcinku 0,000+2,275 łącznie 2,275 m" Dudkiewicz Bożena 2012-06-11
88 PRZETARG NIEOGRANICZON W TRYBIE ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH(T.J. DZ. U. Z 2010R., NR 113, POZ. 759 ZE ZM. ) NA: „Odbudowa drogi gminnej Czarnocin - Śliwiny ” Dudkiewicz Bożena 2012-04-17
87 PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2010R., NR 113, POZ. 759 ZE ZM. ) NA:„Utwardzenie placu rekreacyjno–wypoczynkowego w miejscowości Radzanów ” Dudkiewicz Bożena 2012-03-29
86 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-03-28
85 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-03-01
84 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-02-27
83 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór kierownika projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-02-27
82 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór kierownika projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-02-27
80 Usługi szkoleniowe dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” Dudkiewicz Bożena 2011-10-11
79 Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2011/2012. Dudkiewicz Bożena 2011-08-12
76 Dostawa energii elektrycznej do budynków Zamawiającego gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2011-06-03
74 Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów, trzema trasami opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ Dudkiewicz Bożena 2010-08-04
73 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.675.781,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Dudkiewicz Bożena 2010-07-05
72 Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2010-06-18
71 Wykonanie „Modernizacji i uzupełnienie systemu drogowego w Gminie Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2010-06-16
70 zakup samochodu średniego nowego dla OSP Radzanów Dudkiewicz Bożena 2010-06-02
69 Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnia ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2010-05-26
68 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zacharzów gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2010-05-21
67 Dostawa energii elektrycznej do budynków Zamawiającego gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2010-03-18
66 Usługi szkoleniowe dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: „Rolnik bliżej rynku pracy – program szkoleniowo - doradczy” Dudkiewicz Bożena 2010-02-26
65 Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2010-02-11
64 Selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów na 2010 rok. Dudkiewicz Bożena 2009-12-10
63 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2009-12-10
62 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnocinie oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu manewrowego przy strażnicy OSP w Czarnocinie. gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2009-09-04
61 Remont i wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej oraz sali lekcyjnej klasy „O”. Dudkiewicz Bożena 2009-08-26
60 Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placem rekreacyjnym w m. Radzanów i Rogolin gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2009-08-19
59 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ocieść – Łukaszów gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2009-08-03
58 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Smardzew gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2009-08-03
57 Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów(kod CPV 60113000 3 usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów). Dudkiewicz Bożena 2009-07-21
56 Dostawa i zakup kruszywa na drogi gminne w ilości około 2000 ton Dudkiewicz Bożena 2009-05-04
55 wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarno – higienicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Radzanowie. Dudkiewicz Bożena 2009-01-07
54 Selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2008-12-12
53 Dostawa jednego nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2008-10-16
52 Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie gminy Radzanów Dudkiewicz Bożena 2008-10-10
51 „Modernizacja drogi gminnej nr 110333 w m. Kadłubska Wola – gr. Gminy – Kaszewska Wola ” Dudkiewicz Bożena 2008-07-08
50 Przetarg nieograniczony na "Dostawę używanego samochodu pożarniczego dla O.S.P. w Radzanowie gm.Radzanów." Dudkiewicz Bożena 2008-07-01
49 Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów(kod CPV 60113000 3 usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów). Miejsce realizacji: Rogolin, Bukówno, Czarnocin gm. Radzanów Dudkiewicz Bożena 2008-06-20
48 „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Rogolin ” 2008-06-12
47 „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Bukównie Etap III „ „ Remont budynku PSP w Bukównie oraz klasy Oddziału „O”. 2008-06-09
46 Modernizacja drogi gminnj nr 110315W Rogolin – gr. Gminy Kadłub” 2008-04-14
45 Przetarg nieograniczony na "Selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów" 2007-12-20
44 Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów, 2007-08-08
42 Przebudowa drogi nr 110327W Radzanów – (Podgórze –Podlesie) - Ratoszyn na odcinku 1100m i szerokości 4mb 2007-07-11
43 Przebudowa drogi nr 110327W Radzanów – (Podgórze –Podlesie) - Ratoszyn na odcinku 1100m i szerokości 4mb 2007-07-11
41 Modernizacja istniejacego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów 2007-06-25
40 Przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej na wykonanie sieci wodociągowej przesyłowej Bukówno-Młodynie gm.Radzanów 2007-05-23
39 Przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej na:Wykonanie sieci wodociągowej przesyłowej Bukówno-Młodynie gm.Radzanów. 2007-05-15
38 Dostawa rur ciśnieniowych PCV i armatury wymienionej od 1.4 do 1.13 do budowy sieci wodociągowej Radzanów – Młodynie Dolne gmina Radzanów 2007-04-23
37 Dostawa rur ciśnieniowych PCV i armatury wymienionej od 1.4 do 1.13 do budowy sieci wodociągowej Radzanów – Młodynie Dolne gmina Radzanów 2007-04-23
34 Przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej na:„Zakup i dostawę kruszywa na modernizację drogi gminnej Ocieść - Łukaszów.” 2006-10-04
33 Przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej na:„Zakup i dostawę kruszywa na modernizację drogi gminnej Ocieść - Łukaszów.” 2006-10-04
32 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:Dostawę oleju opałowego lekkiego dla szkół na terenie gminy Radzanów 2006-09-29
31 Przetarg nieopgraniczony o wartości szacunkowej ponizej 60 000 EURO na wykonanie utwardzenia placu w m. Bukówno o pow. 2457,0m2, zgodnie z SIWZ, wg załączonego przedmiaru robót. 2006-08-25
30 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na Zakup i dostawę kruszywa (kod CPV 14212200-2 - kruszywo) na modernizację drogi gminnej Młodynie Dolne – Młodynie Górne gm.Radzanów. 2006-08-11
28 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę materiałów budowlanych określonych w załączniku nr 1 na; 1.Budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukównie i Modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie 2006-08-01
27 Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzanów. 2006-07-26
25 Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzanów. 2006-07-26
23 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzanów. 2006-06-01
22 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzanów. 2006-06-01
21 Przebudowa drogi gminnej nr 3451024 Młodynie Dolne od km 0+000 do km 0.950 gm. Radzanów pow. Białobrzegi. 2006-04-05
19 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzanów. 2006-03-24
18 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę własnym transportem oleju opałowego. Miejsce realizacji: Szkoły - Rogolin, Bukówno, gm. Radzanów 2005-10-19
17 „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie” 2005-10-03
16 przebudowa drogi gminnej nr 3451020 Zacharzów – Kępina, gm. Radzanów, pow. Białobrzegi. 2005-09-22
15 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzanów 2005-08-24
14 Dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów. 2005-07-28
13 Przebudowa drogi gminnej nr 3451003 Czarnocin-Bukówno-odcinek 1 034,89 gm.Radzanów pow.Białobrzegi. 2005-07-26
12 przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 2005-04-28
10 Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Radzanów 2005-03-11
9 Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Radzanów 2005-03-11
8 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000EURO na : „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanów wraz z kanalizacją i przyłączami w m. Radzanów i Rogolin” 2004-11-25
4 "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanów wraz z kanalizacją i przyłączami w m.Radzanów i Rogolin." 2004-11-05
3 Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gm. Radzanów. 2003-07-30
2 Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku PSP i PG w Rogolinie 2003-07-07
1 Przetar na wykonaie remontu i wmocnienia drogi wiejskiej 2003-06-30

[Liczba odsłon: 863159]

przewiń do góry