OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE  PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

 

Gmina Radzanów ogłasza przetarg publiczny w formie  pisemnego

składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych/zużytych składników majątkowych:

 

Lp.

Nazwa składnika majątkowego

Nr inwentarzowy

Rok produkcji/wytworzenia

Cena wywoławcza

1

Równiarka drogowa

555

-

12400 zł brutto

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27-04-2018r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 12 (sala konferencyjna).

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze w godzinach 7.30- 15.30  pod numerem telefonu 48 613 63 62 wew. 32

Wyżej przedstawione przedmioty można oglądać w godzinach pracy urzędu

w dniach od 20-04-2018r. do 27-04-2018r.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą,

c) ceny oferowane za poszczególne składniki majątku ruchomego,

d) warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,

e) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub , że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w dniu 27-04-2018r. należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  w Radzanowie najpóźniej do godz. 11.50 w dniu przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca ofert, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu bądź nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.                   

Po rozstrzygnięciu  przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowę zawiera się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński

Zdjecia_2.jpeg

Zdjecia_1.jpeg

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-20 08:35:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 11:10:51
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry