OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO   W DRODZE  PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

 

              Urząd Gminy w Radzanowie ogłasza przetarg publiczny w formie  pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych/zużytych składników majątkowych:

 

Lp.

Nazwa składnika majątkowego

Nr inwentarzowy

Rok produkcji/wytworzenia

Cena wywoławcza

1

Samochód średni STAR-266

293

1978r.

5100 zł brutto

2

Podnośnik widłowy spalinowy terenowy GPW-200T

292

1989r.

17343 zł brutto

3

Ciągnik Ursus C-360   RAX-9751

295

1976r.

4000 zł brutto

4

Koparka kołowa Waryński K 406

294

1985r.

7257 zł brutto

 

Przetarg odbędzie się w dniu 03-04-2014r. o godz.9.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie Radzanów 92 A pokój nr 12 (sala konferencyjna).

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze  w godzinach 7.30- 15.30 pod numerem telefonu 48 613 63 62 wew 32.

Wyżej przedstawione przedmioty można oglądać w dniach od 27-03-2014r. do 03-04-2014r.  w godzinach  7.30-15.30  w Radzanowie 92A.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)                 dane oferenta,

b)                 wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą,

c)                 ceny oferowane za poszczególne składniki majątku ruchomego,

d)                warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,

e)                 oświadczenie, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub , że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w dniu 03-04-2014r” należy składać w sekretariacie (pokój nr 17)  Urzędu Gminy najpóźniej do godz. 8.50. w dniu przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca ofert, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu bądź nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po rozstrzygnięciu  przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowę zawiera się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia    i podpisaniu umowy.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Wójt Gminy Radzanów

 

Sławomir Kruśliński

                                                     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-26 13:19:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 13:19:53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry