IV OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY  RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE  PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

 

Gmina Radzanów ponownie ogłasza przetarg publiczny w formie  pisemnego

składania ofert na sprzedaż niżej wymienionego zbędnego/zużytego składnika majątku:

 

Lp.

Nazwa składnika majątkowego

Nr inwentarzowy

Rok produkcji/wytworzenia

      Cena wywoławcza

1

Równiarka drogowa

(Rosyjska)

555

-

6 500zł brutto

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21-08-2018r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 12 (sala konferencyjna).

Informację dotyczącą wymienionego składnika majątku można uzyskać w dni roboczew godzinach 7.30- 15.30  pod numerem telefonu 48 613 63 62 wew. 32

Wyżej przedstawiony przedmiot można oglądać w godzinach pracy urzędu w dniach od 13-08-2018r. do 21-08-2018r.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem wymienionego składnika majątku ruchomego wymienionego w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta,

b) wykaz składnika majątku ruchomego objętego ofertą,

c) cenę oferowaną za wymieniony składnik majątku ruchomego,

d) warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,

e) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub , że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składnika majątku ruchomego w dniu 21-08-2018r.” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie najpóźniej do godz. 8.50 w dniu przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu bądź nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.                   

Po rozstrzygnięciu  przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży – nota księgowa którą nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.  Umowę zawiera się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy.    

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński

 

 zdjęcia 1.jpeg

zdjecia 2.jpeg

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-13 10:46:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-13 10:46:20
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry