Radzanów , dnia 27 marca 2013r.


Zamawiający:

Gmina Radzanów

Radzanów 92 a,

26-807 Radzanów                                                                         

AEiK..271.1.2013

(nr ref. postępowania)

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa zakwaterowania i wyżywienia na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu „Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.                    Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez Dom Wczasowy „Solator” Dariusz Rezler; Sianożęty , ul. Lotnicza 1B, 1C  78-111 Ustronie Morskie

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 14.000 zł ; słownie czternaście tysięcy złotych

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oferta najkorzystniejsza- uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 punktów i mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia .

II.                  Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III.               Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV.               Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w dniu 8 kwietnia 2013 roku.

 

Z  poważaniem

 

Sławomir Kruśliński – Wójt Gminy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-28 15:53:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 15:53:53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry