WÓJT GMINY RADZANÓW

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzanów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana w skład której wchodzi:

- działka nr 419/1 i nr 420/1  o łącznej pow.2500 m2 położone w miejscowości  Radzanów gm. Radzanów,   objęte KW RA2G/00017697/5

-   cena wywoławcza nieruchomości – 140.626,00 zł

- przeznaczenie nieruchomości – pod usługi dla rolnictwa, zabudowana budynkiem magazynowo-warsztatowym.

 

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie nr 92A

w dniu 15 stycznia 2010r  o godz.10.00

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 11 stycznia 2010r wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy  nr 82 9117 0000 0300 4532 2000 0060 BS Białobrzegi Oddział w Radzanowie.

 

Wadium może być wnoszone w:

pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach  wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi  nabywca.

Wskazanie granic może być wykonane na koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Radzanowie lub pod nr tel. 0 48 613 63 62 w. 32.

Radzanów dnia, 11 grudnia 2009r.

Wójt Gminy

Stanisław Fatek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 15:18:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-10 15:18:57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry