Radzanów, dn. 04.04.2019 r.

RKK.271.2.2019.D

 

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

1.                  Przedmiot zamówienia                                                                                                                                         Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”.  Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

2.                  Miejsce i termin otwarcia ofert                                                                                                                            Otwarcie ofert odbyło się w Urzędzie Gminy pok. 12 (sala konferencyjna) Radzanów 92A w dniu 04.04.2019 r. o godz. 9.15.

3.  Kwota jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;                          Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości złotych;                                                                                                           Część 1 zamówienia   - 130 150,00 zł.                                                                                                Część 2 zamówienia   -   60 750,00 zł.                                                                                            Część 3 zamówienia   -   36 000,00 zł.

4.  Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

  1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzów 19, 58-405 Krzeszów – Oferta część III, kwota brutto 61 313,04zł. termin realizacji 10 dni.
  2. EDUMAX Dawid Dzierla, ul. 11 Listopada 69, 62-065 Grodzisk Wielkopolski – Oferta część III, kwota brutto 41 549,70 zł. termin dostawy 10 dni. – Oferta część I, kwota brutto 142 898,44 zł. termin dostawy 10 dni. – Oferta część II, kwota brutto 170 526,13 zł. termin dostawy 10 dni.

3.    Trobot Ewa Troszyńska, ul. Lelewela 4, 99-300 Kutno – Oferta część III, kwota brutto 34 656,48 zł. termin dostawy 10 dni.

4.    Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański – Oferta część III, kwota brutto 39 126,09 zł. termin dostawy 10 dni.

  1. Agencja Handlowo Reklamopwa Centrum Michał Owczarek, ul. Zielonogórska 19/21, 98-220 Zduńska Wola – Oferta część II, kwota brutto 51 506,25 zł. termin dostawy 14 dni. – Oferta część III, kwota brutto 38 700,72 zł. termin dostawy 10 dni.

6.    Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – Oferta część II, kwota brutto 143 624,39 zł. termin dostawy 20 dni.

 

 

5.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do przedmiotowej informacji.

 

                                                                                                          Wójt Gminy w Radzanowie

                                                                                                                 Sławomir Kruśliński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-04 13:44:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-04 13:44:40
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry