OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  RADZANÓW

                                                z dnia 21 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  uchwały  Nr  I/2/2013  Rady Gminy w Radzanowie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

Sołectwa:  Błeszno,  Branica,      

                    Kadłubska Wola,      

                    Podlesie, Radzanów, 

                    Ratoszyn,  Rogolin,    

                    Smardzew, Zacharzów

 

świetlica wiejska w Radzanowie

 

- lokal dostosowany dla        

  potrzeb osób   

  niepełnosprawnych

- komisja właściwa do  

  głosowania    

  korespondencyjnego

 

2

 

Sołectwa:  Bukówno, Czarnocin,     

                    Grotki,  Kozłów,      

                    Młodynie Górne,     

                    Młodynie Dolne,      

                    Ocieść, Śliwiny, Żydy       

 

 

świetlica wiejska w Bukównie

 

Głosowanie odbędzie się we wskazanych wyżej lokalach w dniu  25 października 2015 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a, należy zgłosić Wójtowi Gminy do dnia 10 października 2015 r. ustnie, pisemnie, faksem lub e‑mailem.

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa 16 października 2015 r.

Dane teleadresowe: Urząd  Gminy w Radzanowie, tel. 48 613 63 62, fax 48 613 63 62 w. 28,

e-mail: gmina@radzanow.pl

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                               Sławomir Kruśliński

                                                                                                                     

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-21 11:28:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-21 11:28:56
  • Liczba odsłon: 497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123463]

przewiń do góry