POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I I II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.gm_radzanow.pdf

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiuz dnia 16 września 2019 r.    obwieszczenie 17.pdf

O bwieszczenie   Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. pobierz.pdf

Obwieszczenie   Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. pobierz.pdf


Komisarz Wyborczy w Radomiu II

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

gm. Radzanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska w Radzanowie, Radzanów 25, 26-807 Radzanów:

1.

Mateusz Grela , zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Radzanów - Członek

2.

Genowefa Jaworska , zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Radzanów - Członek

3.

Kamil Kowalczyk , zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Radom - Członek

4.

Kamil Krawczyk , zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Rogolin - Członek

5.

Bartłomiej Piotr Laskowski , zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Młodynie Górne - Członek

6.

Mateusz Neska , zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Śliwiny - Członek

7.

Emilia Patrycja Szyderska , zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Młodynie Górne - Członek

8.

Michał Leszek Wasiak , zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Stary Kadłub - Członek

9.

Barbara Wesołowska , zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Radzanów - Członek

10.

Paweł Ryszard Ziółek , zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Błeszno - Członek

11.

Barbara Urszula Zwierzchowska , zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Smardzew - Członek


 

gm. Radzanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Świetlica Wiejska w Bukównie, Bukówno 31, 26-807 Radzanów:

1.

Angelika Karolina Gajda , zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Młodynie Dolne - Członek

2.

Damian Krzosek , zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Bukówno - Członek

3.

Michał Leśnowolski , zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kozłów - Członek

4.

Grażyna Osowska , zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Bukówno - Członek

5.

Zofia Ruszczyk , zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Ratoszyn - Członek

6.

Marian Bogusław Zbiciak , zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Bukówno - Członek

7.

Monika Ziółek , zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Błeszno - Członek

8.

Szymon Ziółek , zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY, zam. Błeszno - Członek

9.

Beata Zygarska , zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Stary Kadłub - Członek

 


 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Radomiu II

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Radzanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Radzanów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Radzanów- sala konferencyjna .

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Radomiu II

 

Joanna Chlebna-Ćwil

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy w Radzanowie

z dnia 9 września 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy w Radzanowie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Błeszno, Branica, Kadłubska Wola, Podlesie, Radzanów, Ratoszyn, Rogolin, Smardzew, Zacharzów.

Świetlica Wiejska w Radzanowie, Radzanów 25, 26-807 Radzanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Bukówno, Czarnocin, Śliwiny, Grotki-Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne, Ocieść, Żydy.

Świetlica Wiejska w Bukównie, Bukówno 31, 26-807 Radzanów

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Radomiu II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy w Radzanowie najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7 00 do godz. 21 00 .

 

 

Wójt Gminy w Radzanowie

 

Sławomir KRUŚLIŃSKI- WYCIĄG -

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 17 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

oraz miasta na prawach powiatu: Radom.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 49 część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:

białobrzeski, grójecki, kozienicki, przysuski.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 50 część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:

lipski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

oraz miasta na prawach powiatu: Radom.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Radomiu
przy ul. Żeromskiego 53.

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Sylwester Marciniak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-12 15:12:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-23 11:10:03
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124095]

przewiń do góry