Druk deklaracji, która obowiązuje  od 1 czerwca 2020r.   POBIERZ.pdf


Informacja

 W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze :  33 9117 0000 0300 4532 2000 0360.
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

HARMONOGRAM

odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów  

od 1 kwietnia 2019r.   -  31 marca 2021r.


miejscowości :BŁESZNO, BRANICA, PODLESIE, PODGÓRZE, RADZANÓW, RATOSZYN, ROGOLIN, SMARDZEW, ZACHARZÓW, KĘPINA.


miejscowości :  BUKÓWNO, CZARNOCIN, GROTKI, KADŁUBSKA WOLA, KOZŁÓW, MŁODYNIE DOLNE, MŁODYNIE GÓRNE, OCIEŚĆ, ŻYDY, ŚLIWINY.


I n f o r m a c j a 
                  Na terenie Gminy Radzanów       w okresie od 1 kwietnia  2019r. do 31 marca 2021r.                           usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  świadczy firma  
Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul.Kasztanowa 21. 


 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2018 rok  pobierz.pdf

  Druk deklaracji, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020r.   pobierz.pdf  

HARMONOGRAM

            odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów                                    od 01.01.2018-31.03.2019r.  POBIERZ.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2017 rok  analiza.pdf

I n f o r m a c j a 
                  Na terenie Gminy Radzanów    w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2019r.                           usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  świadczy firma  
Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul.Kasztanowa 21. 


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2016 rok  pobierz.docx

HARMONOGRAM

odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   na rok 2017.

pobierz.jpg


HARMONOGRAM

odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   na rok 2016.

HARMONOGRAM NA  2016 .pdf  
 
DEKLARACJA odpady.docx
I n f o r m a c j a 
                  Na terenie Gminy Radzanów  w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r.                           usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  będzie świadczyła firma  
Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul.Kasztanowa 21. 

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2015 rok pobierz.docx

HARMONOGRAM

odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   na rok 2015. 

HARMONOGRAM NA 2015 ROK pobierz

Termin zbiórki  odpadów wielogabarytowych z terenu gminy Radzanów   przez firmę Usługi Ekologiczne EKO-JAS   pobierz.pdf    
                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-22 11:55:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 13:50:52
  • Liczba odsłon: 899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry