Druk deklaracji, która obowiązuje od  23 sierpnia 2020 pobierz.pdf
 
Druk deklaracji, która obowiązuje  od 1 czerwca 2020r.   POBIERZ.pdf
 

  Druk deklaracji, która  obowiązywała od 1 stycznia 2020r.   pobierz.pdf  

Informacja

 W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze :  33 9117 0000 0300 4532 2000 0360.
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

HARMONOGRAM

odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   od 1 kwietnia 2019r.   -  31 marca 2021r.

miejscowości :BŁESZNO, BRANICA, PODLESIE, PODGÓRZE, RADZANÓW, RATOSZYN, ROGOLIN, SMARDZEW, ZACHARZÓW, KĘPINA.

miejscowości :  BUKÓWNO, CZARNOCIN, GROTKI, KADŁUBSKA WOLA, KOZŁÓW, MŁODYNIE DOLNE, MŁODYNIE GÓRNE, OCIEŚĆ, ŻYDY, ŚLIWINY.

 

I n f o r m a c j a 
                  Na terenie Gminy Radzanów  w okresie od 1 kwietnia  2019r. do 31 marca 2021r. usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  świadczy firma   Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul. Kasztanowa 21. 
 
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2018 rok  pobierz.pdf
 
 
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów  od 01.01.2018-31.03.2019r.  POBIERZ.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2017 rok  analiza.pdf

I n f o r m a c j a 
Na terenie Gminy Radzanów    w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2019r.     usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  świadczy firma   Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul.Kasztanowa 21. 
 
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2016 rok  pobierz.docx
 
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   na rok 2017.pobierz.jpg

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zlokalizowany na trenie  gminnej oczyszczalni scieków w m. Smardzew  gmina Radzanów czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.8-15.00 .

PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie  odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  w gospodarstwach domowych od mieszkańców Gminy Radzanów. Odpady należy dostarczyc, na koszt własny do PSZOK-u  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Gminy w Rdzanowie lub tel. (48) 613 63 62 wew.32 .

  W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane               i rozbiórkowe pochodzące  z remontów wykonywanych we własnym zakresie, odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji  ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół  i żużel.

 

 

na rok 2016.

HARMONOGRAM NA  2016 .pdf  
 
DEKLARACJA odpady.docx
I n f o r m a c j a 
                  Na terenie Gminy Radzanów  w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. usługę odbioru  i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  będzie świadczyła firma  Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas , Garno 26-625 Wolanów ul.Kasztanowa 21. 
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzanów za 2015 rok pobierz.docx

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów   na rok 2015. 

HARMONOGRAM NA 2015 ROK pobierz
 

Termin zbiórki  odpadów wielogabarytowych z terenu gminy Radzanów   przez firmę Usługi Ekologiczne EKO-JAS   pobierz.pdf    

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  

zlokalizowany na  terenie gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Smardzew, 

czynny od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-15.00.

PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie zbieranie odpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych     od mieszkańców Gminy Radzanów  po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Radzanowie lub tel.      (48) 613 63 62 wew. 32

PSZOK umożliwia odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie , odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół i żużel.

Uwaga: Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, popiół i żużel należy dostarczać wyłącznie do PSZOK.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY RADZANÓW  

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY RADZANÓW


                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-22 11:55:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-31 11:43:24
  • Liczba odsłon: 930
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863111]

przewiń do góry