PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  

zlokalizowany na  terenie gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Smardzew, 

czynny od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-15.00.

PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie zbieranie odpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych     od mieszkańców Gminy Radzanów  po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Radzanowie lub tel.      (48) 613 63 62 wew. 32

PSZOK umożliwia odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie , odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół i żużel.

Uwaga: Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, popiół i żużel należy dostarczać wyłącznie do PSZOK.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-13 15:04:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 12:31:14
  • Liczba odsłon: 1215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry