Zarządzenie nr 36/ 2015

Wójta   Gminy   Radzanów

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: powołania   obwodowych   komisji   do   spraw  referendum na       

           obszarze  Gminy  Radzanów   dla  przeprowadzenia  referendum     

           ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 13 §1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym   (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 318.) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1.   Powołuje  się  obwodowe  komisje  do  spraw  referendum  na  terenie    

    Gminy  Radzanów   dla  przeprowadzenia  referendum  ogólnokrajowego   

    zarządzonego na  dzień  6  września  2015  r.

2.   Składy  obwodowych  komisji   do   spraw referendum określono w Załączniku    

    nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia N r 36/2015

                                                                                                                          Wójta Gminy Radzanów z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 

 

Skład Obwodowych Komisji ds. Referendum

na obszarze Gminy Radzanów

 

NR 1 RADZANÓW

Lp.

 

Nazwisko i imię członka komisji, adres

zgłoszony przez podmiot uprawniony

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa

Komisja ds. Referendum

nr 1 w Radzanowie

 

Siedziba: Świetlica wiejska w budynku OSP Radzanów

Chłopecka Joanna

zam. Młodynie Górne

Sojusz Lewicy Demokratycznej

2.

Fatek Marta

zam. Błeszno

Stowarzyszenie „ORDYNACKA”

3.

Leśnowolski Bogdan

zam. Kozłów

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Petrzak Konrad

zam. Ratoszyn

Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Starosta Marzena

zam. Kadłubska Wola

Twój Ruch

 

6.

Warchoł Paulina

zam. Smardzew

Stowarzyszenie „Optima Fide”

7.

Wesołowska Barbara

zam. Radzanów

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM

8.

Tkaczyk Halina

zam. Smardzew

Pracownik samorządowy

 

NR 2 BUKÓWNO

Lp.

Obwodowa

Komisja   Wyborcza

Nazwisko i imię członka komisji, adres

zgłoszony przez podmiot uprawniony

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa

Komisja ds. Referendum

nr 2 w Bukównie

 

Siedziba: Świetlica wiejska w budynku OSP Bukówno

 

 

 

 

 

Budzik Paweł

zam. Kadłubska Wola

Twój Ruch

2.

Chłopecki   Damian

zam. Młodynie Górne

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Chłopecki   Łukasz

zam. Młodynie Górne

Stowarzyszenie „ORDYNACKA

4.

Jaworska Genowefa

zam. Radzanów

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna           „RAZEM

5.

Leśnowolski Michał

zam. Kozłów

Prawo i Sprawiedliwość

6.

Łomża Rafał

zam. Smardzew

Stowarzyszenie „Optima Fide”

7.

Zbiciak Marian

zam. Bukówno

Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Ruszczyk Zofia

zam. Ratoszyn

Pracownik samorządowy

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-18 12:30:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-18 12:34:47
  • Liczba odsłon: 57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry