Radzanów, dnia 06 grudnia 2017 r.

 

 

Gmina Radzanów

26-807 Radzanów 92A.

 

BRG. 6733.2.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2016.23 ze zm. ),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 2016r. , poz. 778 z późn. zm.) – Urząd Gminy w Radzanowie  zawiadamia, że  w dniu 06 grudnia 2017 r, zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola gm. Radzanów, której inwestorem jest  Gmina Radzanów z siedzibą Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów

obręb Młodynie Górne:

                               dz. nr. 208, 209, 210, 211, 212, 282 dr gm., 385, 367 dr gm., 300, 301, 302, 303, 304,

                                           306, 307

obręb Kadłubska Wola:

                              dz. nr. 606, 605, 604, 602, 601, 600, 599, 596, 595/3, 595/4, 595/1, 594, 593/2, 593/1, 

                                          592, 591, 590, 589 dr gm., 427, 426, 653 dr gm. 425, 420, 419, 418, 417 wsp. wsi,

                                          416, 259 dr pow., 205, 204, 203, 202/1, 202/2, 657, 199/1, 198, 199/2, 411, 197,

                                          96 dr gm., 195, 206,, 207, 211, 212, 213, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 36 dr gm.,

                                          183/1, 295, 293/1, 293/2, 35, 292/1, 291, 290, 289, 34, 33, 288, 31, 270, 269,

                                          27/1, 27/2, 265, 26, 25, 24, 23, 262, 263, 264, 261, 3, 260/1, 260/2, 307 dr gm.,

                                          410, 305, 341 dr gm., 430, 327 dr gm., 334, 485 rzeka, 409 dr gm., 394 dr gm.,

                                          408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 226, 224, 227 dr pow., 250/2, 250/5,

                                          250/4, 250/3, 249/2, 249/1, 248, 247/1, 246, 245 , 244, 243, 242, 241, 240

 

                       W związku z powyższym  z materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie  oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia,  w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG 6733.2.2017 codziennie, pokój nr 7  w godz. od 7.30  – 15.30.

 


                                                                                                      Wójt Gminy Radzanów

               

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-06 13:48:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 13:48:58
  • Liczba odsłon: 49
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863009]

przewiń do góry