Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 58/2017

Wójta Gminy Radzanów

 z dnia 5 grudnia 2017r.

Wykaz  Nr 2/2017

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

              Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r poz.2147 z późn.zm.)Wójt Gminy Radzanów podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący oddania w dzierżawę   na czas oznaczony do 3 lat   nieruchomości   będąca własnością Gminy Radzanów.

 

adres

Klasyfikacja

gruntu

pow

(m 2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie  wg. planu/studium  zagospodarowania

Nr

 

KW

Nr

 

działki

Radzanów (Borki)

Gmina  Radzanów

Rola IIIa 0,0037m 2

Rola IIIb 0,1223m 2

Rola IVa 0,0503m 2

W R IIIa 0,0037m 2

1800 m 2

 

 

 

działki użytkowane  rolniczo

   

 

 

 

 

działki  znajdują  się  w  terenach oznaczonych jako tereny rolne.

 

 

 

 

RA2G 00003436/7

489

Rola IIIa 0,0015m 2

Rola IIIb 0,1878m 2

Rola IVa 0,1070m 2

W R IIIa 0,0037m 2

3000 m 2

490

 

1. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 14.12.2017r. na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie „Tygodnik Radomski”  oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy www.radzanow.pl

2. Termin składania ofert  05.01.2018r.

3. Oferta na dzierżawę nieruchomości winna zawierać: oznaczenie nieruchomości ( nr działki), propozycje zagospodarowania nieruchomości, proponowany okres dzierżawy oraz stawkę czynszu z tytułu dzierżawy. Proponowany wzór oferty dostępny jest na stronie www.radzanow.pl

4. Wysokość opłat zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy  Radzanów z dnia  30 grudnia 2016r.

Minimalna roczna stawka czynszu dzierżawnego zgodnie z w/w Zarządzeniem nieruchomości nr 489 wynosi 100,00 zł , nieruchomości nr 490 wynosi  150,00 zł.

5. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas oznaczony do  30.10.2020r. lub krótszy.

6. Szczegółowe informacje można  uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 12 lub telefonicznie po numerem tel. (48) 613 63 62 wew.32

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Zarządzenie Nr 58/2017.docx

wzór oferty.docx

ogłoszenie.docx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-13 12:08:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 12:27:27
  • Liczba odsłon: 69
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 862986]

przewiń do góry