Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Radzanów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanów z siedzibą w: Radzanów 92A, 26 – 807 Radzanów,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  p. Agnieszka Radtke, adres e-mail:  iod@radzanow.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.  zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Radzanów obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Wójt Gminy Radzanów

  Sławomir KruślińskiW Urzędzie Gminy w Radzanowie Inspektorem Ochrony Danych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r)

jest Pani Agnieszka Radtke  - adres e-mail: iod@radzanow.plZgodnie z art.13  RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r ) administrator danych osobowych przetwarzanych w Systemach Rejestrów Państwowych przekazuje w poniższych załącznikach klauzule informacyjne obowiązujące przy realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem danych osobowych:

1.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)  pobierz.doc

2.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)  pobierz.doc

3.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych   na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) pobierz.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-28 11:24:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-12 13:28:12
  • Liczba odsłon: 261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863096]

przewiń do góry