Radzanów, dnia 22.03.2019 r.

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”

 

I.             Dotyczy wyboru wykonawcy, któremu zlecona zostanie realizacja następującej usługi:

1.      Realizacja szkoleń dla 6 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie - szkolenie dla nauczycieli: wykorzystanie narzędzi i sprzętu TIK w nauczaniu przedmiotowym – 30 godzin

2.      Realizacja szkoleń dla 7 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie - szkolenie dla nauczycieli: wykorzystanie narzędzi i sprzętu TIK w nauczaniu przedmiotowym – 30 godzin

3.      Realizacja szkoleń dla 11 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie - szkolenie dla nauczycieli: wykorzystanie narzędzi i sprzętu TIK w nauczaniu przedmiotowym – 30 godzin

 

II. W dniu 22.03.2019 r. o godz. 10:15 Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe zamieszczone na stronie  http://ugradzanow.bip.org.pl w dniu 13.03.2019 r

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 22.03.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta złożona przez  oferenta firmę   PERCEPTI Grzegorz Idziak, ul. J. Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona Góra 

III. Oferta spełniła niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym. Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu.

 IV. Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 -złożoną przez:    PERCEPTI Grzegorz Idziak, ul. J. Dąbrowskiego 25a, 65-021 Zielona

Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. VII.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

1

PERCEPTI Grzegorz Idziak, ul. J. Dąbrowskiego 25a, 65- 021 Zielona Góra 

22.03.2019 r.

12.000,00 zł

100 pkt

V. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

VI.  Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

VII. Termin podpisania umowy: O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

 Na tym protokół zakończono.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-22 12:30:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-22 12:32:17
  • Liczba odsłon: 49
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863092]

przewiń do góry