Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

          W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 12 kwietnia 2019 r. Zgodnie  z  ogłoszeniem  termin  na  składanie  ofert  wyznaczono  do  dnia  9  maja  2019 r.                                                                                    Do Urzędu wpłynęło w terminie: 1 oferta.

Komisja Konkursowa sprawdziła ofertę i ustaliła, iż oferta spełnia kryterium określone w  konkursie. Na tej podstawie Wójt Gminy Radzanów przyznał  dotację  w  następującej  wysokości:

Lp

Nazwa organizacji /osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana

kwota zł

 

1.

 

„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom           i  patologiom   społecznym

 

Działajmy      i przeciw-działajmy

 

5.000,00

Radzanów, 16.05.2019 r. 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-23 10:59:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-23 10:59:37
  • Liczba odsłon: 34
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863067]

przewiń do góry