RAPORT O STANIE GMINY RADZANÓW ZA ROK 2019 pobierz.docx

RAPORT O STANIE GMINY RADZANÓW ZA ROK 2018   POBIERZ.pdf

 

 

 

I N F O R M A C J A

dot.

RAPORTU O STANIE GMINY RADZANÓW  

      Zgodnie z art. 28aa ustawy z   dnia 8 marca     1990r.  o samorządzie gminnym     (tj. Dz.U. z 2019r.   poz.506 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i  uchwał rady gminy. 

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RADZANÓW.

W debacie nad raportem o stanie gminy   Radzanów mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

Ø Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

 Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. 

Ø Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

    (wzór zgłoszenia   do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy)      pobierz .docx   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-31 11:56:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-29 12:19:38
  • Liczba odsłon: 86
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863145]

przewiń do góry