Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
287 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola gmina Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2020-11-27
288 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2020-11-26
286 "Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie? Dudkiewicz Bożena 2020-10-08
285 OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie. Dudkiewicz Bożena 2020-10-08
284 INFORMACJA z otwarcia ofert na "Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie". Dudkiewicz Bożena 2020-09-10
283 Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie" Dudkiewicz Bożena 2020-09-04
282 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup i dostawa materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogolinie, w ramach projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2020-08-18
281 OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na " Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 " Dudkiewicz Bożena 2020-08-12
280 ZAWIADOMIENIE o wyborze  najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawa materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogolinie, w ramach projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów.   Dudkiewicz Bożena 2020-08-04
277 INFORMACJA z otwarcia ofert na "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022". Dudkiewicz Bożena 2020-08-04
278 INFORMACJA z otwarcia ofert na "Zakup i dostawa materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogolinie, w ramach projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów".. Dudkiewicz Bożena 2020-08-04
272 INFORMACJA z otwarcia ofert na Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ocieść i Smardzew. Dudkiewicz Bożena 2020-08-04
279 OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022" Dudkiewicz Bożena 2020-08-04
276 Zakup i dostawa materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogolinie, w ramach projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2020-07-17
275 Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 Dudkiewicz Bożena 2020-07-15
274 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ocieść i Smardzew" Dudkiewicz Bożena 2020-07-07
273 OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ocieść i Smardzew. Dudkiewicz Bożena 2020-06-30
271 Przetarg nieograniczony na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ocieść i Smardzew". Dudkiewicz Bożena 2020-06-25
270 OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grotki". Dudkiewicz Bożena 2019-07-25
269 Ogłoszenie o rozstrzygnieciu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki” Dudkiewicz Bożena 2019-07-15
268 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup i montaż wyposażenia pracowni szkolnych (monitory interaktywne, projektory, zestawy nagłośnienia, kserokopiarki, wizualizer), dla szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-07-12
267 INFORMACJA z otwarcia ofert na "„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki gmina Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2019-07-02
266 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i montaż wyposażenia pracowni szkolnych (monitory interaktywne, projektory, zestawy nagłośnienia, kserokopiarki, wizualizer), dla szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-06-26
265 Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grotki”. Dudkiewicz Bożena 2019-06-17
264 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych, dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-06-14
263 Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i montaż wyposażenia pracowni szkolnych (monitory interaktywne, projektory, zestawy nagłośnienia, kserokopiarki, wizualizer), dla szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-06-14
262 GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych, dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-06-05
261 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno” II etap. Dudkiewicz Bożena 2019-05-09
260 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Dudkiewicz Bożena 2019-04-26
259 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno”II etap Dudkiewicz Bożena 2019-04-23
258 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofer na "Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-04-16
257 Informacja z otwarcia ofert na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno II etap” Dudkiewicz Bożena 2019-04-12
256 Informacja z otwarcia ofert na "Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-04-04
255 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno” II etap. Dudkiewicz Bożena 2019-04-04
254 Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-04-01
253 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych." Dudkiewicz Bożena 2019-03-15
252 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów” do szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2019-03-11
251 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-03-05
250 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Dudkiewicz Bożena 2019-02-27
249 Informacja z otwarcia ofert na "Zakup i dostawa 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2019-02-12
247 Zakup i dostawa 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy. Dudkiewicz Bożena 2019-02-07
248 INFORMACJA z otwarcia ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Dudkiewicz Bożena 2019-01-31
246 Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych." Dudkiewicz Bożena 2019-01-21
245 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno. Dudkiewicz Bożena 2018-11-06
244 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno”. Dudkiewicz Bożena 2018-10-26
243 INFORMACJA z otwarcia ofert dotyczy przetargu nieograniczonego w 2018 roku na:„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno”. Dudkiewicz Bożena 2018-10-18
241 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno". Dudkiewicz Bożena 2018-10-15
240 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2020" Dudkiewicz Bożena 2018-08-29
239 OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2020” Dudkiewicz Bożena 2018-08-24
238 IV Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze przetargu składania ofert pisemnych. Dudkiewicz Bożena 2018-08-23
237 Informacja z otwarcia ofert na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2020” . Dudkiewicz Bożena 2018-08-07
236 Ogłoszenie o zamówieniu na "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2020". Dudkiewicz Bożena 2018-07-24
234 III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH. Dudkiewicz Bożena 2018-07-04
235 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2018-06-27
233 II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH Dudkiewicz Bożena 2018-06-20
232 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin". Dudkiewicz Bożena 2018-05-24
231 Przetarg nieograniczony na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno” – etap 1 Dudkiewicz Bożena 2018-05-22
230 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin”. Dudkiewicz Bożena 2018-05-15
229 Informacja u udzieleniu zamówienia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie Radzanów 72, 26-807 Radzanów NIP 798 132 65 19 REGON 67023034. pn."Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2018-05-15
228 Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na "Przebodowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin." Dudkiewicz Bożena 2018-05-11
224 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH. Dudkiewicz Bożena 2018-05-11
227 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2018-05-08
226 Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin." Dudkiewicz Bożena 2018-04-27
225 INFORMACJA z otwarcia ofert na "Budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2018-04-27
223 Przetarg nieograniczony na "Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2018-04-12
222 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane na„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica – Pierzchnia gmina Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2018-04-10
221 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica – Pierzchnia gmina Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2018-04-03
220 Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica-Pierzchnia gmina Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2018-03-28
219 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica – Pierzchnia gmina Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2018-03-09
218 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych". Dudkiewicz Bożena 2018-01-15
217 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Dudkiewicz Bożena 2017-12-20
216 INFORMACJA z otwarcia ofert na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Dudkiewicz Bożena 2017-11-30
215 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych". Dudkiewicz Bożena 2017-11-21
214 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020”. Dudkiewicz Bożena 2017-11-13
213 INFORMACJA z otwarcia ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020”. Dudkiewicz Bożena 2017-11-10
212 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020 Dudkiewicz Bożena 2017-11-07
211 Przetarg nieograniczony na "Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Radzanów." Dudkiewicz Bożena 2017-08-30
210 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2017-08-21
209 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2017-08-08
208 Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2017-08-04
207 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2017-07-25
206 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno” Dudkiewicz Bożena 2017-05-22
205 OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn – Bukówno gmina Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2017-05-15
204 INFORMACJA z otwarcia ofert na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno gmina Radzanów” . Dudkiewicz Bożena 2017-05-09
203 Przetarg nieograniczony na:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno. Dudkiewicz Bożena 2017-04-19
202 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze Podlesie gmina Radzanów".Ogłoszenie nr 25526 - 2017 z dnia 2017-02-15 r. Dudkiewicz Bożena 2017-02-16
201 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze Podlesie gmina Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2017-02-09
200 Informacja z otwarcia ofert"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów- Podgórze Podlesie gmina Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2017-01-31
199 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów- Podgórze Podlesie gmina Radzanów Dudkiewicz Bożena 2017-01-26
198 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018." Dudkiewicz Bożena 2016-08-03
197 Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin ". Dudkiewicz Bożena 2016-07-26
195 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin". Dudkiewicz Bożena 2016-07-12
194 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 Dudkiewicz Bożena 2016-06-28
193 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin. Dudkiewicz Bożena 2016-06-16
192 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2016-04-22
191 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2016-04-08
190 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2016-03-29
189 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów." Dudkiewicz Bożena 2015-12-17
188 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2015-12-04
187 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2015-11-24
186 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na"Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy Radzanów w instalacje odnawialnych źródeł energii". Dudkiewicz Bożena 2015-09-08
185 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy Radzanów w instalacje odnawialnych źródeł energii” Dudkiewicz Bożena 2015-08-31
183 Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy Radzanów w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dudkiewicz Bożena 2015-08-24
184 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016. Dudkiewicz Bożena 2015-08-20
182 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2015-07-28
181 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016” Dudkiewicz Bożena 2015-07-27
180 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2015-07-27
179 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016. Dudkiewicz Bożena 2015-07-14
178 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2015-06-22
177 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów." Dudkiewicz Bożena 2014-12-30
176 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2014-12-19
175 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2014-12-08
174 Informacja o udzieleniu zamówienia na"Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Radzanów." Dudkiewicz Bożena 2014-08-14
173 Informacja o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów gm. Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2014-08-11
172 Informacja o udzieleniu zamówienia na "Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2014/2015. Dudkiewicz Bożena 2014-08-11
171 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowa Placów Zabaw w miejscowości Bukówno, Czarnocin, Rogolin." Dudkiewicz Bożena 2014-08-07
170 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów gm. Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2014-08-01
169 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2014/2015”. Dudkiewicz Bożena 2014-08-01
168 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2014-07-30
167 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowa Placów Zabaw w miejscowości Bukówno, Czarnocin, Rogolin". Dudkiewicz Bożena 2014-07-22
166 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2014-07-14
165 Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2014-2015. Dudkiewicz Bożena 2014-07-14
164 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2014-07-04
163 Budowa Placów Zabaw w miejscowości Bukówno, Czarnocin, Rogolin. Dudkiewicz Bożena 2014-07-01
162 Informacja po rozstrzygnięciu ponownego przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż rzeczowych składników majątkowych Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2014-04-15
161 II Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze przetargu składania ofert pisemnych. Dudkiewicz Bożena 2014-04-11
160 INFORMACJA po rozstrzygnięciu przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż rzeczowych składników majątkowych Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2014-04-03
159 Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze przetargu składania ofert pisemnych. Dudkiewicz Bożena 2014-03-27
154 Budowa budynku spotkań mieszkańców wsi Branica. Dudkiewicz Bożena 2014-01-17
158 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę budynku spotkań mieszkańców wsi Branica. Dudkiewicz Bożena 2013-11-18
157 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowości Błeszno do miejscowości Branica długość 2475mb, od km 0+355 do km 2+830." Dudkiewicz Bożena 2013-11-08
156 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Budowę budynku spotkań mieszkańców wsi Branica Dudkiewicz Bożena 2013-11-06
155 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na"Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowości Błeszno do miejscowości Branica, długość 2475mb, od km 0+355 do km 2+830" Dudkiewicz Bożena 2013-10-31
153 Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowości Błeszno do miejscowości Branica , długość 2475 mb,od km 0+355 do km 2+830. Dudkiewicz Bożena 2013-10-24
151 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na - Rozbudowę centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej. Dudkiewicz Bożena 2013-10-10
150 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania "Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej". Dudkiewicz Bożena 2013-10-02
149 Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej. Dudkiewicz Bożena 2013-09-10
148 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błeszno. Dudkiewicz Bożena 2013-08-21
147 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na"Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2013/2014." Dudkiewicz Bożena 2013-08-12
146 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błeszno”. Dudkiewicz Bożena 2013-08-12
145 Powiadomienie o wyborze oferty na usługę pn; „Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2013/2014” Dudkiewicz Bożena 2013-07-26
144 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błeszno. Dudkiewicz Bożena 2013-07-24
143 Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2013/2014. Dudkiewicz Bożena 2013-07-19
142 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2013-06-06
140 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2013-05-24
141 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na„Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej w miejscowości Rogolin gm. Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2013-05-21
139 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Młodynie Dolne". Dudkiewicz Bożena 2013-05-08
138 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi transportowe na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Dudkiewicz Bożena 2013-04-24
137 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi transportowe na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu -Aktywność edukacyjna i kulturalna- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Dudkiewicz Bożena 2013-04-24
136 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługę zakwaterowania i wyżywienia na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2013-04-24
135 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno. Dudkiewicz Bożena 2013-04-11
134 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługę zakwaterowania i wyżywienia na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2” Dudkiewicz Bożena 2013-04-10
133 Ponowny wybór oferty na „Przebudowę ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno”. Dudkiewicz Bożena 2013-04-09
132 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na- Usługę zakwaterowania i wyżywienia na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu -Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów-realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Dudkiewicz Bożena 2013-04-09
131 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na„Usługi transportowe na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu „Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5” Dudkiewicz Bożena 2013-04-04
130 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na„Usługi transportowe na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 ” Dudkiewicz Bożena 2013-04-04
128 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Dolne. Dudkiewicz Bożena 2013-04-04
129 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Młodynie Dolne gminy Radzanów Dudkiewicz Bożena 2013-04-04
125 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługa zakwaterowania i wyżywienia na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu -Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów-realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Dudkiewicz Bożena 2013-03-28
126 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: „Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno” Dudkiewicz Bożena 2013-03-28
120 Usługi transportowe na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2013-03-20
119 Usługi transportowe na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu -Aktywność edukacyjna i kulturalna- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Dudkiewicz Bożena 2013-03-19
124 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ POLIURETANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOLIN, GM. RADZANÓW. Dudkiewicz Bożena 2013-03-15
121 Usługa zakwaterowania i wyżywienia na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2013-03-15
123 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na - Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie -Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów-realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Dudkiewicz Bożena 2013-03-14
122 Usługa zakwaterowania i wyżywienia na warsztatach wyjazdowych realizowanych w ramach projektu -Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów-realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Dudkiewicz Bożena 2013-03-13
118 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na -Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno zlokalizowanej na działkach nr 184, 183/1, 356 Bukówno gm. Radzanów. Przebudowa ścieżki w m. Bukówno: - roboty... Dudkiewicz Bożena 2013-03-04
117 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5". Dudkiewicz Bożena 2013-03-01
116 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Dolne. Dudkiewicz Bożena 2013-02-26
115 Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie -Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie Gminy Radzanów-realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Dudkiewicz Bożena 2013-02-19
114 Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno. Dudkiewicz Bożena 2013-02-19
113 Powiadomienie o wyborze oferty na usługi pn: „Wywóz odpadów stałych, obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2012-12-18
112 Wywóz odpadów stałych, obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2012-12-07
111 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego na realizację zadania "Usługi szkoleniowe dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: Nowe kwalifikacje dla rolników - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa". Dudkiewicz Bożena 2012-10-23
110 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie Dla sprawności i zdolności POKL.09.01.02-14-387/11 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2012-09-24
109 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Dla sprawności i zdolności” POKL.09.01.02-14-387/11 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów” Dudkiewicz Bożena 2012-09-12
108 Udzielenie zamówienia na : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów." Dudkiewicz Bożena 2012-09-10
107 Przetarg nieograniczony na Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie Dla sprawności i zdolności POKL.09.01.02-14-387/11 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów Dudkiewicz Bożena 2012-09-03
106 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”. Dudkiewicz Bożena 2012-08-23
105 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2012-08-17
104 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2012/2013 Dudkiewicz Bożena 2012-08-17
103 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont drogi gminnej Zacharzów Kępina na odcinku 2570m od km 0,000 do 2+570 Dudkiewicz Bożena 2012-08-10
102 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzanów”. Dudkiewicz Bożena 2012-08-09
97 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293,- PLN przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Dudkiewicz Bożena 2012-08-07
101 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: „Dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów” . Dudkiewicz Bożena 2012-08-07
100 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Remont drogi Zacharzów – Kępina na odcinku 2570 m od km 0,000 do 2+570” Dudkiewicz Bożena 2012-07-30
98 Dot.ogłoszonego przetargu na "Remont drogi Zacharzów - Kępina na odcinku 2570 m od km 0,000 do 2+570." Dudkiewicz Bożena 2012-07-23
99 Dot. ogłoszonego przetargu na: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów" Dudkiewicz Bożena 2012-07-23
96 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 403.293 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Dudkiewicz Bożena 2012-07-13
95 Przetarg na Remont drogi Zacharzów - Kępina na odcinku 2570 m od km 0,000 do 2+570. Dudkiewicz Bożena 2012-07-13
94 Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2012-07-13
92 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Utwardzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Radzanów Numer ogłoszenia: 207822 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012 Dudkiewicz Bożena 2012-06-18
89 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Dudkiewicz Bożena 2012-06-11
88 PRZETARG NIEOGRANICZON W TRYBIE ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH(T.J. DZ. U. Z 2010R., NR 113, POZ. 759 ZE ZM. ) NA: „Odbudowa drogi gminnej Czarnocin - Śliwiny ” Dudkiewicz Bożena 2012-04-24
86 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-03-29
85 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-03-06
84 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-02-27
83 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na: wybór kierownika projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Dudkiewicz Bożena 2012-02-27
81 "Wywóz odpadów stałych, obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzanów" Dudkiewicz Bożena 2011-12-14
80 Usługi szkoleniowe dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” Dudkiewicz Bożena 2011-10-18
79 Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2011/2012. Dudkiewicz Bożena 2011-08-16
78 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Czarnocin gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2011-08-04
76 Dostawa energii elektrycznej do budynków Zamawiającego gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2011-06-08
77 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 818.261,82 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Dudkiewicz Bożena 2011-06-07
74 Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów, trzema trasami opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ Dudkiewicz Bożena 2010-08-11
73 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.675.781,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Dudkiewicz Bożena 2010-07-12
72 Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2010-07-02
71 Wykonanie „Modernizacji i uzupełnienie systemu drogowego w Gminie Radzanów". Dudkiewicz Bożena 2010-06-23

[Liczba odsłon: 863159]

przewiń do góry