PLAKAT  rachmistrz.pdfNabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

na terenie Gminy Radzanów.


1.   Gminny Komisarz Spisowy  informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w gminie Radzanów.

2.   Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

3.        Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1)        pełnoletnich;

2)        zamieszkałych na terenie gminy Radzanów;

3)        posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)        posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)        które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.        Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń .            

5.      Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r .

6.      Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A  26-807 Radzanów tel (48) 613 63 62 wew.26 gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

7.    Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez  pracownika Urzędu Gminy w Radzanowie. 

8.    Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

9.      Kandydat  p o uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest  do przesłania   zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

10.     Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a)  po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

b)    po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 


procedura_naboru_rachmistrzow_do_psr2020.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-15 14:11:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-16 10:21:46
  • Liczba odsłon: 44
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863057]

przewiń do góry