• Uchwala _3.h.-253-2023.pdf Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023r  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
 • Uchwala_3.c.-250-2023.pdf Składu Orzekającego RIO w Warszawie  z dnia 8 grudnia 2023r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz możliwości finansowania deficytu.
 • Uchwała Nr 3.h./226/2022  Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 8 grudnia 2022r  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032
 • Uchwała  Nr 3.c./229/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie  z dnia 8 grudnia 2022r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz możliwości finansowania deficytu.
 • Uchwala_RIO_Nr_3.d./245/2022.pdf Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie  opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Radzanów  informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.
 • Uchwała  Nr  3.e./118/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie  opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 i Uchwała Nr 3.f./127/2022 w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radzanowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania  budżetu za rok 2021 uchwala 3.e.pdf, uchwala 3.f.pdf
 • Uchwała Nr 3.j./130/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty  długu Gminy Radzanów, przedstawionej  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032   Uchwała 3.j./130/2022.pdf
 • Uchwała Nr 3.l./125/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Radzanów planowanego deficytu   w Uchwale Budżetowej na rok 2022    /Uchwała 3/l/125.pdf
 • Uchwała Nr 3.h./232/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021r  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Radzanów  na lata 2022-2032 Uchwała 3.h.-232-2021.pdf
 • Uchwała Nr 3.c./238/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021r  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy w Radzanowie na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2022 rok  uchwałUa 3.c.-238-2021.pdf
 •  Uchwała Nr 3.e./230/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie  opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 i Uchwała Nr 3.f./327/2021 w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radzanowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania  budżetu za rok 2020  pobierz.pdf ,pobierz.pdf
 • Uchwała nr 3.l./117/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu  przez Gminę Radzanów w Uchwale Budżetowej na rok 2021 pobierz.pdf
 •  Uchwała nr 3.j./106/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie :opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Radzanów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.114.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie  opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 i Uchwałą Nr Ra.184.2020 w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej rady Gminy w Radzanowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania  budżetu za rok 2019.uchwaly_rio.pdf
 • Uchwała nr Ra.65.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie :opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Radzanów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030pobierz.jpg
 • Uchwała nr Ra.64.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ;opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Radzanów planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020 pobierz.jpg
 • Uchwała Nr Ra.428.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019roku w sprawie   opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.427.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019roku w sprawie :opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 pobierz.jpg
 • Uchwała nr Ra 120.2019 z dnia 3 kwietnia 2019r w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.  pobierz.pdf
 • Uchwała nr Ra.58.2019  Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Radzanów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.449.2018  Składu Orzekającego RIO  w Warszawie z dnia 29 listopada 2018r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.448.2018  Składu Orzekajacego RIO  w Warszawie z dnia 29 listopada 2018r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.21.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018r w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Radzanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.457.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.456.2017 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.27.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie:opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Radzanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową  pobierz.jpg
 • Uchwała Nr Ra.26.2017 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017r w  sprawie:opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Radzanów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu pobierz.jpg
 • Uchwała Nr Ra.447.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. pobierz.pdf
 • Uchwała Nr  Ra.446.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016r w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.397.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016. pobierz.pdf
 • Uchwała Nr  Ra.396.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.37.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Radzanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową pobierz.jpg
 • Uchwała Nr Ra.444.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 4 grudnia 2014r w sprawie:opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.443.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2014r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022   pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.328.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Radzanów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2014, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek określonych w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr Ra.243.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radzanowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013.  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr  Ra.181.2014  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Radzanów  pobierz.pdf
 • Uchwała  Nr Ra.112.2014 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013   pobierz.pdf  

 

 • Uchwała Nr  Ra.55.2014  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Radzanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.  pobierz.pdf

 

 

 • Uchwała Nr 25.434.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/43/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2013 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  strona 1-3.jpg , strona 2-3.jpg , strona 3-3.jpg .
 • Uchwała Nr Ra.369.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022  pobierz.pdf

 

 

 • Uchwała Nr Ra.368.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie Uchwały Budżetowej na rok  2014.  pobierz.pdf

 

 

 • Uchwała Nr Ra.139.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz i informacją o stanie mienia komunalnego. strona 1-2.jpg strona 2-2.jpg
 • Uchwała Nr Ra.36.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie :opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Radzanów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, pobierz 
 • Uchwała Nr Ra.409.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok  strona 1-2.jpg strona 2-2.jpg
 • Uchwała Nr Ra.410.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2013-2022. strona 1-2.jpg   strona 2-2.jpg
 • Uchwała  RIO -R/183/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2011r  w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010. strona 1   strona 2   strona 3
 • Uchwała nr RIO -R/407/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010r w sprawie :opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Radzanowie projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.  strona 1 strona 2
 • Uchwała nr:RIO-R/408/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie :opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.  strona 1 strona 2
 • Uchwała Nr 344/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Rady Gminy w Radzanowie Nr XI/52/09 z dnia 24 listopada 2009 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na 2010 rok  strona 1 strona 2
 • Uchwała Nr 343/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Rady Gminy w Radzanowie Nr XI/51/09 z dnia 24 listopada 2009 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. strona 1   strona 2
 •  
 • Uchwała Nr 342/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2009 r w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Rady Gminy w Radzanowie Nr XI/51/09 z dnia 24 listopada 2009 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.  strona 1 strona 2
 • Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność  Uchwały Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2009 r Nr X/44/09  strona 1 strona 2 strona 3 strona 4

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-13 09:59:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 14:27:12
 • Liczba odsłon: 2854
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408919]

przewiń do góry