Radzanów, dnia 24 marzec 2020 r.

 

 

Gmina Radzanów

26-807 Radzanów 92 A.

 

BRG. 6733.1.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2020 poz. 256 ),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 2020 r. , poz. 293) – Urząd Gminy w Radzanowie  zawiadamia, że  w dniu 24 marca 2020 r, zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci transformatorowej napowietrznej SN/NN dla zasilania myjni samochodowej w miejscowości Radzanów na działce nr 426, 452 gm. Radzanów, której inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin Oddział Skarżysko – Kamienna Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26 – 110 Skarżysko Kamienna. Pełnomocnik Adrian Gajda FHU INSTALEX Mariusz Prasek, Sucha, ul. Polna 14, 26 – 800 Białobrzegi

                       W związku z powyższym  z materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie  oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia,  w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG 6733.1.2020 codziennie, pokój nr 7  w godz. od 7.30  – 15.30.

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Radzanów

                                                                                                       Sławomir Kruśliński

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-25 12:08:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-25 12:08:49
  • Liczba odsłon: 892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408791]

przewiń do góry