Wykaz  Nr 1/2019

 

dotyczący lokalu użytkowego  przeznaczonego  do oddania w najem będący własnością Gminy Radzanów.

 

              Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r, poz.2204 ze.zm.)Wójt Gminy Radzanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do najmu na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.

 

L.p.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW

KW  RA 2G/00025549/2

Działka nr 424  o pow. 0,23 ha w m. Radzanów Rynek 25 zabudowana budynkiem komunalny stanowiącym własność Gminy Radzanów.

2.

Powierzchnia nieruchomości

Lokal użytkowy o pow. 20 m2

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość  rolna zabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Lokal użytkowy pod działalność usługową

5.

Termin zagospodarowania

grudzień 2019

6.

Cena nieruchomości

nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

8.

Wysokość stawek opłaty z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy,

miesięczny czynsz najmu w wysokości  120 zł oraz obowiązujący podatek vat.

9.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz najmu płatny jest z góry na podstawie wystawionej faktury vat na rachunek i w terminie wskazanym  w fakturze.

10.

Zasady aktualizacji opłat

Minimalna stawka czynszu ustalona  Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Radzanów  z dnia 30 grudnia 2016r.

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat                     z dotychczasowym Najemcą.

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.

nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 07.11.2019r. na tablicy ogłoszeń                   w Urzędzie Gminy w Radzanowie. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie „Tygodnik Radomski”  oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy www.radzanow.pl

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-11 12:14:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-13 10:40:23
  • Liczba odsłon: 997
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408839]

przewiń do góry