Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

          W dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 27 marca 2017 r.  Zgodnie  z  ogłoszeniem  termin  na  składanie  ofert  wyznaczono  do  dnia       19 kwietnia 2017 r.  Do Urzędu wpłynęło w terminie: 1 oferta.

          Po sprawdzeniu oferty Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonej ofercie oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Radzanów zaakceptował propozycje komisji konkursowej i przyznał  dotację  w  następującej wysokości:

Lp

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana   kwota zł

1.

 

 Koalicja dla  Młodych  

 Fundusz  Lokalny

 Ziemi  Białobrzeskiej

 

Organizacja form upowszechniania  kultury  fizycznej   i  sportu - propagowanie wśród dzieci i mło-dzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa

oraz

Organizacja  różnorodnych  form 

upowszechniania  kultury, w  tym  imprez kulturalnych i  rekreacyjnych

Z kulturą

na sportowo

5.000,00

Radzanów, 04.05.2017 r. 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-08 12:53:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-08 12:53:47
  • Liczba odsłon: 892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408826]

przewiń do góry