RŻL.6220.1.2016

Radzanów, dnia 01 marca 2016 r.

 

      DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267, ze zm., zwanej dalej „Kpa"),
po rozpatrzeniu wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzupełnienia informacji

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na „częściowej likwidacji drenowania gruntów na działce nr 446 położonej w miejscowości Radzanów Gm. Radzanów”.

 

UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2016r. (data wpływu 03.02.2016) Ślusarczyk Tomasz  złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „częściowej likwidacji drenowania gruntów na działce nr 446 położonej w miejscowości Radzanów Gm. Radzanów”.

W dniu 26.02.2016 wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Po przeanalizowaniu wezwania stwierdzono, że planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego  znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na to umorzono postępowanie.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w terminie 14 dni za moim pośrednictwem.

 

 

 

Otrzymują:

1.   Strony wg wykazu

  1. A/a.

     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-03 14:19:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 14:19:54
  • Liczba odsłon: 1079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408901]

przewiń do góry