Radzanów, dnia 18 stycznia 2018 r.

 

 

GMINA  RADZANÓW

26 – 807 Radzanów 92A

 

BRG. 6730.3.2017

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

               Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr  3/2017 lokalizacji inwestycji celu publicznego, której inwestorem jest;  PGE DYSTRYBUCJA S.A. reprezentowana przez Tomasza Trzoska,  26-110 Skarżysko-Kamienna, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowej SN, nn, budowa bramki odłącznikowej oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Błeszno gm. Radzanów na działkach nr : 685, 705, 706, 713.

 

             W związku z powyższym informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się w  terminie 14 od daty zamieszczenia obwieszczenia na stronie Urzędzie Gminy w Radzanowie w godzinach od 7 30 do 15 30 z treścią decyzji   oraz dokumentacją sprawy, powołując się na znak sprawy; BRG.6733.3.2017. codziennie, pokój nr 7.


       Wójt Gminy Radzanów

     Sławomir Kruśliński


Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej  Urzędu Gminy w Radzanowie; www.ugradzanow.bip.org.pl

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-18 13:00:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 13:01:50
  • Liczba odsłon: 892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408857]

przewiń do góry