BRG.6220.1.2015

Radzanów, dnia 23 marca 2015 r.

 

       DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267, ze zm., zwanej dalej „Kpa"),
po rozpatrzeniu wniosku GALION Grupa Producentów Drobiu Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul Malenicka 81 w sprawie   wycofania wniosku z dnia 09.12.2014r. (data wpływu 16.12.2014r),

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. gr. 134, obręb Młodynie Dolne, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie , jako bezprzedmiotowego

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09 grudnia 2014 (data wpływu 16 grudnia 2014) GALION Grupa Producentów Drobiu Sp. z o.o. złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. gr. 134, obręb Młodynie Dolne, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie”

W dniu 16.03.2015 wpłynęło pismo dotyczące wycofania wniosku z dnia 09.12.2014 (data wpływu 16.12.2014) złożone przez GALION Grupę Producentów Drobiu Sp. z o.o.

Z uwagi na wycofanie przez wnioskodawcę wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. gr. 134, obręb Młodynie Dolne, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie” , dalsze prowadzenie postępowania w związku z brakiem przedmiotu postępowania, jest bezprzedmiotowe i dlatego też należało umorzyć postępowanie.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w terminie 14 dni za moim pośrednictwem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 15:26:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 11:57:53
  • Liczba odsłon: 1035
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408783]

przewiń do góry