Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
325 Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola. Dudkiewicz Bożena 2024-02-21
329 Termomodernizacja budynków szkół na terenie gm. Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2024-02-19
328 Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów II etap. Dudkiewicz Bożena 2024-02-15
327 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK. Dudkiewicz Bożena 2024-02-12
326 Dostępna przestrzeń w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie. Dudkiewicz Bożena 2024-02-09
324 Dostawa artykułów ogólnospożywczych, pieczywa, wyrobów mleczarskich, mięsa, wędlin oraz owoców, warzyw i kiszonek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie? Dudkiewicz Bożena 2024-01-03
322 "miniPAKT" - utworzenie gminnej pracowni komputerowej w gminie Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2023-12-20
323 Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno- wychowawczych i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas przewozu w 2024 r. Dudkiewicz Bożena 2023-12-18
321 Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie. Dudkiewicz Bożena 2023-11-14
320 Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie Dudkiewicz Bożena 2023-10-19
319 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2023-09-26
317 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Radzanów roku szkolnym 2023/2024. Dudkiewicz Bożena 2023-09-07
315 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwiny, obręb Bukówno. Dudkiewicz Bożena 2023-08-31
312 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów. Dudkiewicz Bożena 2023-08-16
318 Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie. Dudkiewicz Bożena 2023-08-02
314 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie. Dudkiewicz Bożena 2023-04-27
311 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II Dudkiewicz Bożena 2023-04-26
313 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie. Dudkiewicz Bożena 2023-03-15

[Liczba odsłon: 1408851]

przewiń do góry