- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,  zał.1.pdf , zał 2.pdf , zał 3.pdf

 • Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku
 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
-  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok  
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok zał 1.pdf , zał 2.pdf , zał 3.pdf

 • Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku
       - obniżenia średniej ceny skupu żyta do  celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
  -  określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
  - określenia wysokości stawek  podatku od srodków transportowych na 2017 rok
 -  zał nr 1.pdf  
  - zał nr 2 .pdf  
  - zał nr 3.pdf  

 • Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku
-obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r , zał. 1.pdf , zał. 2.pdf , zał 3.pdf
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych , zał. nr 1.pdf , zał.nr 2.pdf , zał nr 3.pdf    zał.nr 4.pdf , zał. nr 5.pdf , zał.nr 6.pdf

 • Podatki i opłaty lokalne w 201 5 roku 
- obniżenia  średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, zał nr 1, zał nr 2, zał nr 3.
 
 • Podatki i opłaty lokalne w 201 4 roku
-obniżenia średniej  ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok,
-określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok ,
-określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,


  DEKLARACJA   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i ... druk deklaracji.docx

 •  Podatki i opłaty lokalne w 201 3 roku
- obniżenia ś redniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
- określenia wysokości stawek podatku od ś rodków transportowych na 2013 rok
- określenia wysokości opłat za w ywóz  nieczystości stałych z terenu gminy Radzanów
- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
- ustalenia terminu, częst otliwości  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu     składania deklaracji

 -DEKLARACJA  pobierz

 • Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku
- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
    załącznik  nr 1 
    załącznik  nr 2
-  zmiany formularzy podatku od nieruchomości

 • Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok,


 • Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku

- obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- zwolnień z podatku od nieruchomości

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na 2010 rok

 

 • Podatki i opłaty lokalne w 2009 roku

-obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  i zwolnień z podatku od nieruchomości

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień

- ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Radzanów


 • Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku

- wysokość podatku rolnego

- stawki podatku od nieruchomości

- stawki podatku od środków transportowych

- wysokość opłat za wywóz nieczystości stałych


 • Podatki i opłaty lokalne w 2007 roku

- wysokość podatku rolnego

- stawki podatku od nieruchomości

- zwolnień z podatku od nieruchomości

- stawki podatku od środków transportowych

- stawka podatku od posiadania psów


 • Podatki i opłaty lokalne na 2006 rok

- stawki podatku od śr.transp    

-stawka podatku od pos. psa.

-stawki i zw. z podatku od nieruchomości


 • Podatki lokalne w 2004r.

  -podatek rolny

  -podatek od nieruchomości

  -podatek od śr.transp.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-03 13:50:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20 11:36:23
 • Liczba odsłon: 12154
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408894]

przewiń do góry