Radzanów, dnia 08 stycznia 2018 r.

 

 

GMINA  RADZANÓW

26 – 807 Radzanów 92A

 

BRG. 6730.2.2017

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

               Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr  2/2018 lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola gm. Radzanów, której inwestorem jest  Gminę Radzanów z siedzibą Radzanów 92 a,  26-807 Radzanów

obręb Młodynie Górne:

                               dz. nr. 208, 209, 210, 211, 212, 282 dr gm., 385, 367 dr gm., 300, 301, 302, 303, 304,

                                           306, 307

obręb Kadłubska Wola:

                              dz. nr. 606, 605, 604, 602, 601, 600, 599, 596, 595/3, 595/4, 595/1, 594, 593/2, 593/1, 

                                          592, 591, 590, 589 dr gm., 427, 426, 653 dr gm. 425, 420, 419, 418, 417 wsp. wsi,

                                          416, 259 dr pow., 205, 204, 203, 202/1, 202/2, 657, 199/1, 198, 199/2, 411, 197,

                                          96 dr gm., 195, 206,, 207, 211, 212, 213, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 36 dr gm.,

                                          183/1, 295, 293/1, 293/2, 35, 292/1, 291, 290, 289, 34, 33, 288, 31, 270, 269,

                                          27/1, 27/2, 265, 26, 25, 24, 23, 262, 263, 264, 261, 3, 260/1, 260/2, 307 dr gm.,

                                          410, 305, 341 dr gm., 430, 327 dr gm., 334, 485 rzeka, 409 dr gm., 394 dr gm.,

                                          408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 226, 224, 227 dr pow., 250/2, 250/5,

                                          250/4, 250/3, 249/2, 249/1, 248, 247/1, 246, 245 , 244, 243, 242, 241, 240

 

 

              W związku z powyższym informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się w  terminie 14 od daty zamieszczenia obwieszczenia na stronie Urzędzie Gminy w Radzanowie w godzinach od 7 30 do 15 30 z treścią decyzji   oraz dokumentacją sprawy, powołując się na znak sprawy; BRG.6733.2.2017. codziennie, pokój nr 7.

 

 

     Wójt Gminy Radzanów

     Sławomir Kruśliński

               

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

                                           

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej  Urzędu Gminy w Radzanowie; www.ugradzanow.bip.org.pl

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-08 12:15:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-08 12:15:27
  • Liczba odsłon: 890
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408864]

przewiń do góry