Radzanów, dnia 16 luty 2018 r.

 

 

GMINA  RADZANÓW

26 – 807 Radzanów 92A

 

BRG. 6730.4.2017

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

               Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zmianami) informuję, że w dniu 16 luty 2018 r. została wydana decyzja nr  4/2017 lokalizacji  inwestycji celu publicznego, której inwestorem jest P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, polegającej na: budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej  P4 pn. „BLB4440B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym położonej w miejscowości Grotki gm. Radzanów na działce nr ewidencyjny 247.

              W związku z powyższym informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się w  terminie 14 od daty zamieszczenia obwieszczenia na stronie Urzędzie Gminy w Radzanowie w godzinach od 7 30 do 15 30 z treścią decyzji   oraz dokumentacją sprawy, powołując się na znak sprawy; BRG.6733.4.2017. codziennie, pokój nr 7.

 

 

        Wójt Gminy Radzanów

        Sławomir Kruśliński

               

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

                                           

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej  Urzędu Gminy w Radzanowie; www.ugradzanow.bip.org.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-20 13:32:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-20 13:32:55
  • Liczba odsłon: 857
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408822]

przewiń do góry