Radzanów, dnia 02 grudzień 2019 r.

 

BRG. 6730.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

                      Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że  w dniu 02.12.2019.r.  pod nr 1.2019 została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

                       Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci średniego 15kV i niskiego 0,4 kV napięcia w miejscowości Smardzew gm. Radzanów na  działkach obręb Smardzew  nr 41, 161, 185, 170, 173, 174, 175, 176, 179, której inwestorem jest; PGE DYSTRYBUCJA S.A., 20 – 340 Lublin, ul. Garbarska 21A; O/26-110 Skarżysko Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51.

 

                       W związku z powyższym,  z treścią decyzji i materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie  oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG. 6733.1.2019 codziennie, pokój nr 7  w godz. od 7.30  – 15.30.

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Radzanów

                                                                                                         Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

                                           

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl  Urzędu Gminy w Radzanowie

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-02 14:40:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 14:40:01
  • Liczba odsłon: 893
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408827]

przewiń do góry