Radzanów, dnia 08.10. 2019r.

 

 

Gmina Radzanów

26-807 Radzanów 92A.

 

BRG. 6733.1.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2016.23 ze zm. ),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 2016r. , poz. 778 z późn. zm.) – Urząd Gminy w Radzanowie  zawiadamia, że  w dniu 08 października 2019 r, zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci średniego 15kV i niskiego 0,4 kV napięcia w miejscowości Smardzew gm. Radzanów na  działkach obręb Smardzew  nr 41,161,185,170, 173, 174, 175, 176, 179, której inwestorem jest; PGE DYSTRYBUCJA S.A., 20 – 340 Lublin, ul. Garbarska 21A; O/26-110 Skarżysko Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51.

                       W związku z powyższym  z materiałami sprawy można zapoznać się i uzyskać wyjaśnienie  oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia,  w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie powołując się na znak sprawy; BRG 6733.1.2019 codziennie, pokój nr 7  w godz. od 7.30  – 15.30.

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Radzanów

                                                                                       Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

                                           

1.  Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

2. Na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl  Urzędu Gminy w Radzanowie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-08 14:00:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-08 14:00:33
  • Liczba odsłon: 871
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408900]

przewiń do góry